2005Vannitoaraamat filosoofia ajaloost , vahemärkustega) 18. mai 2005 uhke pealkirjaga raamatu Filosoofia, autoriks

Lugesin eile kella kolmeni. Valisin põhjalikumaks 18. mai 2005Vannitoaraamat (lühikonspekt filosoofia ajaloost , vahemärkustega) Lugesin eile kella kolmeni. Valisin põhjalikumaks tutvumiseks välja uhke pealkirjaga raamatu Filosoofia, autoriks keegi Gregory Bergma 18. mai 2005 18. mai 2005Vannitoaraamat (lühikonspekt filosoofia ajaloost , vahemärkustega) Lugesin eile kella kolmeni. Valisin põhjalikumaks tutvumiseks välja uhke pealkirjaga raamatu Filosoofia, autoriks keegi Gregory Bergman. Avastasin alles nüüd, et teos ilmus sarjas Vannitoaraamat. Kas sellega taheti määratleda lugejask

18. mai 2005 maiken kolmapäeval, 1. juunil 2005., kell 20:38:38 18. mai 2005Vannitoaraamat (lühikonspekt filosoofia ajaloost , vahemärkustega) 18. mai 2005Vannitoaraamat (lühikonspekt filosoofia ajaloost , vahemärkustega) Lugesin eile kella kolmeni. Valisin põhjalikumaks tutvumiseks välja uhke pealkirjaga raamatu "Filosoofia", autoriks keegi Gregory Bergman. Avastasin alles nüüd, et teos ilmus sarjas "Vannitoaraamat." Kas sellega taheti määratleda lugejaskonda? Ma valin raamatuid lugemiseks nagu ma valin inimesi oma sõpradeks: sisetunde ja ilmselt ka aura järgi. Eksinud ma veel kordagi ei ole. Armastus esimesest silmapilgust on ainuõige igas mõttes, nii otseses kui kaudses tähenduses. Tunnistamine, et ollakse armunud, toimubki ju ühe hetke jooksul, eelnegu sellele kuitahes pikk tutvusmisprotsess. Paljude inimeste seltskonnast tahaks lahkuda - nii on ka raamatutega. Paljusid tahaks tundma õppida - nad on huvitavad, salapärased. Filosoofia on mind alati huvitanud, sest miks ei peaks huvitama elu mõte ja elamiskunsti saladuste tundmaõppimine. Vanasti me küll ei teadnud, et on olemas salateadused. Gunnar Aarma väitel ei tohigi inimene kõiki saladusi teada, sest muidu võetakse ära õppimisvõimalus läbi kannatuse. Kannatus olevat aga ainuke viis õppimiseks. Täiesti usun, tänu praktikale, mida olen ise läbi elanud ja mida kõrvalt jälgida saanud. Raamatutõdesid lugedes tekib alati tahtmine vaielda. Esmalt tekkis minus kohe küsimus, et kui maailmas loetakse kõike suhteliseks, siis kuidas on võimalik väita, et loogika paneb asjad paika? Niisugu

18. mai 2005

maiken kolmapäeval, 1. juunil 2005., kell 20:38:38
18. mai 2005Vannitoaraamat (lühikonspekt filosoofia ajaloost , vahemärkustega)

18. mai 2005Vannitoaraamat (lühikonspekt filosoofia ajaloost , vahemärkustega)
Lugesin eile kella kolmeni. Valisin põhjalikumaks tutvumiseks välja uhke pealkirjaga raamatu "Filosoofia", autoriks keegi Gregory Bergman. Avastasin alles nüüd, et teos ilmus sarjas "Vannitoaraamat." Kas sellega taheti määratleda lugejaskonda? Ma valin raamatuid lugemiseks nagu ma valin inimesi oma sõpradeks: sisetunde ja ilmselt ka aura järgi. Eksinud ma veel kordagi ei ole. Armastus esimesest silmapilgust on ainuõige igas mõttes, nii otseses kui kaudses tähenduses. Tunnistamine, et ollakse armunud, toimubki ju ühe hetke jooksul, eelnegu sellele kuitahes pikk tutvusmisprotsess. Paljude inimeste seltskonnast tahaks lahkuda - nii on ka raamatutega. Paljusid tahaks tundma õppida - nad on huvitavad, salapärased. Filosoofia on mind alati huvitanud, sest miks ei peaks huvitama elu mõte ja elamiskunsti saladuste tundmaõppimine. Vanasti me küll ei teadnud, et on olemas salateadused. Gunnar Aarma väitel ei tohigi inimene kõiki saladusi teada, sest muidu võetakse ära õppimisvõimalus läbi kannatuse. Kannatus olevat aga ainuke viis õppimiseks. Täiesti usun, tänu praktikale, mida olen ise läbi elanud ja mida kõrvalt jälgida saanud.
Raamatutõdesid lugedes tekib alati tahtmine vaielda.

Esmalt tekkis minus kohe küsimus, et kui maailmas loetakse kõike suhteliseks, siis kuidas on võimalik väita, et loogika paneb asjad paika?

Niisugune väide peaks olema samuti suhteline.

Igasugune loogika võib longata ja on seda teinudki, sest tõdesid on väga sageli ümber hinnatud. Tõde polevatki olemas, väidavad paljud. Selle ütlemise valguses muutub kaheldavaks raamatu alguses olev lause:

"Filosoofiline meetod nõudis loogilise argumendi kasutuselevõttu, eesmärgiga määratleda universumi kohta käiva väite tõesus."
...ja edasi loeme:
"Filosoofia erineb religioonist, kuna tema väited maailma kohta põhjendatakse loogika abil, samas kui religioon selgitab oma põhimõtted läbi mõistujuttude ja naljalugude."

Raamatus olev väide, et filosoofia on õpetanud inimesele, kuidas tuleb mõelda, on aga eriti naljakas, sest mis on filosoofia?

Teatud inimeste arvamuste hulk.

Ajalugu on meile aga tõestanud, et paljud filosoofid on olnud ekslikud ja nad eksivad siiani. Iseenda tarkuse nimetamine filosoofiaks on üsna ülbe lähenemine just siis, kui seda tehakse kellegi teise arvamuse materdamise kaudu.

Esimene peatükk raamatus on filosoofia isast Thalesest. (640-469 eKr), kelle arvates universumi algaineks on vesi.
Kui Thalest huvitas enim materiaalse maailmaga seonduv, siis eleaadid püüdsid leida materiaalset ja vaimset ühendavat algainet.

Seda metafüüsikale omast küsimust on käsitlenud enamik järgmise aastatuhande filosoofe..
Herakleitose väitel pidevas muutumises oleva maailma algaine on tuli.
Empedokles oli aga mõtleja, kes väitis, et universum koosneb neljast algelemendist: tuli, maa, õhk ja vesi.
Demokritos arvas, et maailm koosneb aatomitest.
Edasi.
Sofistid olid need, kes teenisid endale elatist argumenteerimiskunsti õpetamisega ja nad leidsid, et igaüks tajub maailma erinevalt.

Kõige suhtelisuse tõttu polegi võimalik öelda, mis on tõene. Sofistide kõrgaeg saabus Sokratese tulekuga filosoofiasse.

vahekokkuvõte:

Kellel oli õigus? Vastus: mitte kellelgi ja kõigil veidi. Teadlaste, kirjanike ja kunstnike häda ongi minu arvates see, et ei taheta tunnistada tervikut. Nähakse medali ühte külge (iseenda tõde) ja ei huvituta või eitatakse teist.
Raamatus "Üheksa tõdemuse tee" on täiesti usutavalt selgitatud, et maailmas toimub pidev võitlus, vaimuvõitlus - kes keda! Nagu loomariigis ikka.

Vannitoalektüür muutub põnevamaks kohal, kus edastatakse Empedoklese kuulus lause(teadsin seda varem ja mulle on olnud see väide sümpaatseim ja vastuvõetavaim, ka kõige loogilisem):
"Jumal on ring, mille keskpunkt on kõikehõlmav ning millel puudub piirjoon."

Sooh, alles kõlas väide, et filosoofia erineb religioonist, kuna tema väited maailma kohta põhjendatakse loogika abil, samas kui religioon selgitab oma põhimõtted läbi mõistujuttude ja naljalugude.Siin on filosoofia selgitamiseks Jumal ise appi toodud.

Mina aga usun, et rahvatarkusele ja Piiblilegi on omased tõed, mida suhteliseks pidada ei saa ja kui neid ei täideta, siis rikutakse reegleid, mis pole inimeste loodud - mis on seega müstilised ja kosmilised ühteaegu.

Neid tõdesid koolis ei õpetata ja risustatakse laste ajusid faktidega või suisa valeideoloogiatega, surudes maha isemõtlemist, loovust ja ... headust.
Minu teine lemmiklause "Igal asjal on kaks poolt" on kõlanud Protagorase (sofist) poolt.
Alljärgnevalt toon välja filosoofi nime ja tema kõige sümpaatsemad mõtted,allajoonituna.
Vahel kirjutan sulgudes juurde, miks see mõte mulle meeldib.

-----------------SOKRATES (469-400eKr):

Ole see, kes sa sooviksid olla.
Enda leidmiseks tuleb mõelda enda peaga.
Seda, kes on rahul vähimaga, tuleb pidada rikkamaiks, sest rahulolu on loomuse rikkus.


-----------------PLATON (427-347 eKr)

Mõistus ja hing on surematud.
Algus on iga töö kõige olulisem osa.


----------------ARISTOTELES(384-322 eKr)
(nägi loodust teleoloogilisena ehk siis looduses on kõik seatud otstarbekalt ja arenemine toimub ettemäätaud eesmärgi kohaselt;A seostub mõistega süllogism (osa tuletamine üldisest e deduktiivne tuletamine))

Kõigel on eesmärk ja mõte.
Looduses ei toimu midagi kasutut.(Järelikult kõik inimesed võiksid olla normaalse enesehinnanguga, kui nad seda tõde omaks võtaks -oleme ju osake loodusest)


------------------AUGUSTINUS (354-430)
(pani aluse ajaloofilosoofiale, tõstis usu kõrgemale mõistusest, kirjutas esimese tõelise autobiograafia)

Parem on armastada ja kaotada, kui üldse mitte armastada. (Olen niimoodi poole oma elust mõelnud, teadmata, et nii ütles Augustinus. Ainult mina ei pea armastust mingil juhul kaotusega seotuks. See, et me ei saa armsamat alati enda omaks pidada, pole mingi kaotus - see on egoismi hala.)

Kuula ära teine pool.

-----------------Aquino THOMAS (1225-1274)
(Ühendas filosoofia ristiusuga!!!!!!!!!!!!1
Tõestas ratsionaalsete põhjendustega jumala olemasolu
Käsitles usku ja mõistust eraldiseisvate fenomenidena)

Armastus jätkub sealt, kus teadmine otsa saab.
Sõprus on suurima rõõmu allikas. Sõpradeta muutuvad ka kõige meeldivamad püüdlused kiiresti tüütavaiks.

----------Rene DESCARTES (1596-1650)
(Uusaja filosoofia rajaja; keha ja hing on vastandlikud substantsid)
Mõtlen, järelikult olen.
siiski edasi.
Vihata on lihtne ja armastada raske. Kõik toimub samal põhimõttel. Heani jõuda on keerulisem. Tegutse edasi. Tegutse igal juhul edasi. -----Thomas HOBBES
(1588-1679)
(Inimese loomus põhineb omakasul ja võimuihal)

(Mitte ükski tema mõte minus vastukaja ei leidnud - väga vaieldavad seisukohad: tema arvates suudab inimene eksisteerida vaid riigis, eitades sellega ajaloo algusaegu ja minnes vastuollu oma põhiväitega, et inimese loomus põhineb omakasul - ta ju lausa soosib omakasu ja võimuiha!! Samas teame inimesi, kelle loomus ei põhine omakasul, vaid "omakasu" on ka teiste heaolu.)

--------------Benedict SPINOZA (1632-1677)
(Uusaja Sokrates)

Kõik olev on jumalas, jumalata ei saa midagi olla , jumalat ei saa midagi luua!!!!!!!!!!!!!1
(taas tuleb tulla raamatu alguse juurde: filosoofia ja religioon olevat erinevad)

Ära vala pisaraid ega lase pahameelel endas kasvada. Mõista.
----------------John LOCKE (1632-1704)
(Locke on nagu Hobbes lihtsamal kujul, öeldakse raamatus ,ja tõesti, taas pole see mõtleja mulle sümpaatne) Kuid ta on siiski öelnud:

Kellegi tarkus ei saa ulatuda kogemusest kaugemale. (Seega pole mõtet nimetada ka kedagi lolliks. Mis oleks sellest kasu?)

----------------David HUME (1711-1776)
(Skeptilise empirismi looja, eitas põhjuse ja tagajärje suhte (kausaalsuhte) senist kontseptsiooni, eitas ka väidet, mille kohaselt välismaailmal on mõistuslik alus)

(Ühtegi sümpaatset mõtet ka polnud, )
-----------Immanuel KANT (1724-1804)

Leidis moraalile täiesti uue aluse, lääne mõttele enim mõju avaldanud uusaja filosoof, ta tõi filosoofiasse kategoorilise imperatiivi ehk käsu)

Kannata veidi, laim ei ela kaua. Tõde on aja laps. Ta tuleb peagi, et õiged süüdistustest vabastada.
(Ajalugu on seda korduvalt ka tõestanud, miks mitte uskuda!)

-----G.W. HEGEL(1770-1831)
(Hegeli suurimateks mõteteks on: maailmast on võimalik aru saada, ajalool on eesmärk...mulle pole ta sümpaatne, sest ta väitis, et "maailmavaimu" kõrgeim väljendus on kaasaegne riik, mis määrab moraali ja eetikareeglid... ning kui silmas pidada saklaste hegeliaanideks muutumist ja Hitlerit, siis võib aimata, mille Hegel ette valmistas))

Ajalugu ja kogemused õpetavad meile, et riigid ja rahvad pole kunagi ajaloost mitte midagi õppinud.
(Ülejäänud Hegeli mõtted on vaieldavad, minu jaoks on iseenesestmõistetav olla ta oponent)

-------Karl MARX (1818-1883)
(Ajalugu kui klassivõitlus)

Rikkad ei tee vaeste jaoks muud kui nöörivad neid. (See mõte on mulle ülimalt sümpaatne, sest me oleme ilma loodud kõik vaid 24-ks tunniks päevas; me ei erine eriti oma söögi-ega riietevajaduse poolest ja keegi ei ole nii võimekas, et ta suudaks luua sadu kordi rohkem kui teised - seega ei saa me olla nii karjuvalt ebavõrdsed nagu praegu ollakse...kui kellelegi kuulub tohutu varandus,siis see on kindlasti kellegi arvelt, kuna ükski inimene pole ise loonud losse, maid, metsi).

Kes õpetab õpetajaid? (Mina muudaks selle karjatuseks: Kes õpetaks õpetajaid!,- ehk siis: Kes õpetaks valitsejaid!)

Valitsejatele nagu enamikule inimestest meeldib saaki korjata sealt, kuhu nad kunagi külvanud pole.-----Jean-Jac ROSSEAU (1712-1788)
(Valitsuse ülesandeks peab olema üldise tahte elluviimine ehk ühiskondlik lepe; Üldine tahe tähendab kõigi tahet)

Valelikkusel on lõpmata hulk vorme, tõel aga ainult üks. (ääretult sümpaatne mõte, sest ma olen alati mõelnud, et mõistmise korral ongi tõde ju üks, tõde on suhteline vaid selle tõttu, et saab valitseda mittemõistmine ehk siis igaühe oma silmaklappidega tõeke).

----------Artur SCHPENHAUER (1788-1860)Igasugune tõde läbib kolm faasi. Esiteks seda naeruvääristatakse, teiseks vaieldakse vastu ja kolmandaks võetakse tingimusteta vastu. (Mulle üks sümpaatsemaid mõtteavaldusi...vastuvõtmine toimub kajuks läbi kannatuste, kosmilised tõed on vääramatud ...karma)

Kaastunne on moraali alus. (Moraali pole ühiskonnas, kus minnakse tänavalastest ükskõikselt mööda...ja minnakse pärasi kõvasti!)

Me kaotame kolm neljandikku oma isiksusest, et olla võimalikult sarnased teistele inimestele. (Mood, trend - eks need olegi massihüsteeria nähtused)

---------John Stuart MILL (1806-1873)

(Kõige kuulsam ja mõjukam utilitarist (kasulik tähendab vajalikku), rõhutas sõnavabaduse olulisust)

Kogu maailmas valitseb tendents, mille kohaselt keskpärasusel lastakse valitseda inimkonna üle.
(Panen siia mõtte, mis minu kogemustega on vastuolus)
Õpilane, kellelt ei nõuta võimatut, ei tee kunagi seda, milleks ta võomeline on.

(Minu arvates koolist väljalangevuse üks põhjustest just see ongi, et õpilastelt nõutakse võimatut- see viib noore inimese julguse, endausu nulli.esmalt peaks õpilane omandama võime vaimustuda, oskama mõtelda, vaat siis ehk kehtib ülaltoodud lause)

-------------Soren KIERKEGAARD (1813-1855)

(Eksistentsialismi isa, maailmal ja elul puudub eesmärk, universum on seletamatu nähtus.)

Enamik inimesi ajab naudinguid taga sellise kiirusega, et kihutab neist mööda. (Kehtib vägagi minu puhul).

Reeglina on kõige huvitavamad inimesed need, kes pole kuigi varmad end teistega võrdlema. (Ka väga tark tähelepanek, sest need huvitavad inimesed samas ei hooli, mis neist mõeldakse).

Sarnaselt äikesepilvega liigub geenius vastutuult.

-------------------Friedrich Nietzsche (1844-1900)

(Deklareeris, et jumal on surnud!!!!!!!!!!!!!!!..seni olime jumala orjad
Esitas "võimutahte" idee: igasugune inimestevaheline suhe on võimutahe...arendage endas võimuiha!)

Ilma muusikata võiks elu pidada eksituseks.
Mis ei tapa, teeb mind tugevamaks. (võimukamaks?)
Mitte vihaga ei tapeta, vaid naeruga.(OO õudust!)

Miks ei õpita ajaloost?! Hitleri ja tänapäeva Eesti vahel pole ju mingit vahet - mõlemad eitavad Jumalat ja Piiblit. Kümnest käsust ei piisavat, et olla moraalne, umbes nii väitis hiljuti keegi EPL-s. Loomulikult ei piisa, kui ideoloogia muud traiub ja lastele pähe taob, et edukus ja raha on ainsad ideaalid, mille poole püüelda.

-------John DEWEY (1859-1953)


Pragmatismi rajaja, demokraatliku haridusreformi vaimne isa, instrumentalistliku suuna esindaja)

Läbikukkumine on õpetlik. Mõtlev inimene õpib ühtmoodi nii oma õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest.

--------Ludvig WITTGENSTEIN 81889-1951)

(Käsitles keelt mänguna)

Loogikas pole üllatused võimalikud. (Siit järeldub, et loogika teine ots on rumalus ehk piiratus, mida ajalugu on taas korduvalt ka tõestanud)

Minu keele piir tähistab ka maailma piiri.

-----Jean-Paul SARTRE (1905-1980)

(Inimesed on vabad ja vastutustundlikud; Pole olemas abstraktset inimloomust; enesepettus viib käitumiseni halvas usus; pole olemas mingit inimese poolt saavutatavat objektiivset tõde; elu mõte algab ja lõpeb inimeses endas; see , mida inimene valib endale, valib ta samas ka inimkonnale)

Kumbki sugupool pole teise toetuse ja täienduseta võimeline jõudma inimvõimete tippu.

-------Ayn RAND ehk Alissa Rosenbaum (1905-1882)

(Mõjukas kapitalismi toetaja, individualismi eest seisja, tema objektivistliku filosoofia püha kolmainsus on individualism, mõistus ja kapitalism; looduslik maailm on olemas ja selle eksisteerimine ei sõltu meie mõistusest)

Inimene , kes laseb oma juhil endale ettekirjutusi teha, pole muud kui autofrakk, mida prügimäele veetakse.

Veenmine hirmutamise teel näitab intellektuaalset impotentsust.

Inimestele on õpetatud, et teistega nõustumine on voorus. Looja on inimene, kes arvab teisiti. Inimestele on õpetatud, et tuleb ujuda pärivoolu. Looja ujub alati vastuvoolu. Inimesele on õpetatud, et koos tegutsemine on parim. Looja jääb alati üksi.

Armastus on meie ülimate väärtuste väljendus. Armastus on enesenautimine. Üllaim armastus sünnib teise väärtushinnangute imetlemisest.

Kas polnud vastuolusid sisaldavad seisukohad?

-----------W.V.O.QUINE (1908-2000)

(KIRJELDAS KEELT USKUMUSTE VÕRGUNA; TEMA JÄRGI ON KA ANALÜÜTILISED OTSUSTUSED UUTE ANDMETE ILMNEMISEL ÜMBERVAADATAVAD)

(oO, KAS MA EI JÕUDNUD ISE ALGUSEST PEALE SAMALE JÄRELDUSELE?)

Pole entiteeti ilma identiteedita.
entiteet = parem: olem
-----------------------------

kokkuvõtteks


Filosoofia ajalugu on arenenud huvitavas suunas: mida aeg edasi, seda rohkem on hakatud ülistama riiki ja eraomandit. See jäi kõlama. Hakka või uskuma, et Ickel on õigus. 2005Vannitoaraamat filosoofia ajaloost , vahemärkustega) 18. mai 2005 uhke pealkirjaga raamatu Filosoofia, autoriks
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [20] Sisupuu sitemap
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [120]
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [542]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [322]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [514]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [661]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [658]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [705]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [951]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1030]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [20] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [120] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [153] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Kolmapäev, 20. jaan. 2021., kell 11:18 - parim aeg päevast
või tee uus
[3509] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0406s