Midagi õppima hakkame, pole enamasti sõna 27.mai kuid tung liikuda on meisse

asjakohane. Laps õpib kõndima, Kui me midagi alles õppima hakkame, pole enamasti sõna kerge asjakohane. Laps õpib kõndima, saab haiget, kuid tung liikuda on meisse sisse kodeeritud ja vaatamata valusatele müksudele ja potsatustele õpivad inimes 27.mai Kui me midagi alles õppima hakkame, pole enamasti sõna kerge asjakohane. Laps õpib kõndima, saab haiget, kuid tung liikuda on meisse sisse kodeeritud ja vaatamata valusatele müksudele ja potsatustele õpivad inimesed kõndima. Sama ei saa ütelda mõningate muude nähtuste kohta. Näiteks õppimine pole nii võimsalt in

27.mai maiken kolmapäeval, 1. juunil 2005., kell 20:21:06 Olemise lihtsus ja kergus (ma ei tahagi teile meeldida) Kui me midagi alles õppima hakkame, pole enamasti sõna "kerge" asjakohane. Laps õpib kõndima, saab haiget, kuid tung liikuda on meisse sisse kodeeritud ja vaatamata valusatele müksudele ja potsatustele õpivad inimesed kõndima. Sama ei saa ütelda mõningate muude nähtuste kohta. Näiteks õppimine pole nii võimsalt inimesse kodeeritud ja suur osa lapsi ei tegeleks sellega üldsegi - liiga raske! Ei õpitagi õppima.Lihtsaks muutub iga töö pärast vaevanägemist. Mina näen kurja vaeva, et aru saada kaasaegsest luulest.Mulle heidetakse pidevalt ette, et ma olen lihtne, selge, ühemõtteline - ma kõnnin nagu Jumal vee peal ja see pole hea. Nüansirikas, omapärane, verine, seksikas - vaat selline kõnnak juba oleks midagi. Loen Borgest www.raamatukoi....?3462 ja hiljem Jüri Talveti saatesõna. Kõik järelsõnad püüavad analüüsida, mida autoril on ütelda. Sõnum on alati lihtne ja selge - kerge nagu Jumala kõnd üle vee. Pärast ränka vaevanägemist koorub iga filosoofi tõde esile lihtsa ja mõistetavana. Kõik geniaalne on lihtne! Tänapäeva trendiluule ehk eliitluule on minu jaoks nagu tohutu risuhunnik, kust pean üles leidma kadunud kullatera - minu jaoks siis mõtte. Mõte on vahel sõnastamatu, mõte on sageli minu jaoks tunne või teadmine, millel puudub konkreetne keel. Vahel öeldakse, et ma lihtsalt tean seda. Nagu Jõerüüt kirjutab Roomast www.raamatukoi....20267 ja väidab, et ta ei osaka seletada, aga Roomal on oma koha vaim. See on tähtis, sest inimene t

27.mai

maiken kolmapäeval, 1. juunil 2005., kell 20:21:06
Olemise lihtsus ja kergus (ma ei tahagi teile meeldida)

Kui me midagi alles õppima hakkame, pole enamasti sõna "kerge" asjakohane.
Laps õpib kõndima, saab haiget, kuid tung liikuda on meisse sisse kodeeritud ja vaatamata valusatele müksudele ja potsatustele õpivad inimesed kõndima. Sama ei saa ütelda mõningate muude nähtuste kohta. Näiteks õppimine pole nii võimsalt inimesse kodeeritud ja suur osa lapsi ei tegeleks sellega üldsegi - liiga raske! Ei õpitagi õppima.Lihtsaks muutub iga töö pärast vaevanägemist.
Mina näen kurja vaeva, et aru saada kaasaegsest luulest.Mulle heidetakse pidevalt ette, et ma olen lihtne, selge, ühemõtteline - ma kõnnin nagu Jumal vee peal ja see pole hea. Nüansirikas, omapärane, verine, seksikas - vaat selline kõnnak juba oleks midagi. Loen Borgest www.raamatukoi....?3462
ja hiljem Jüri Talveti saatesõna. Kõik järelsõnad püüavad analüüsida, mida autoril on ütelda. Sõnum on alati lihtne ja selge - kerge nagu Jumala kõnd üle vee. Pärast ränka vaevanägemist koorub iga filosoofi tõde esile lihtsa ja mõistetavana. Kõik geniaalne on lihtne!
Tänapäeva trendiluule ehk eliitluule on minu jaoks nagu tohutu risuhunnik, kust pean üles leidma kadunud kullatera - minu jaoks siis mõtte. Mõte on vahel sõnastamatu, mõte on sageli minu jaoks tunne või teadmine, millel puudub konkreetne keel. Vahel öeldakse, et ma lihtsalt tean seda. Nagu Jõerüüt kirjutab Roomast
www.raamatukoi....20267
ja väidab, et ta ei osaka seletada, aga Roomal on oma koha vaim. See on tähtis, sest inimene tunneb end hästi, kui tal on seletamatult hea olla - tööd edenevad ja meel on rõõmus, mitte ahistatud nagu Siberisse saadetud või kodumaatul inimesel.Me kõik oleme kokku puutunud juurteta inimestega ja oleme kogenud, et identiteedi ja tradistioonide puudumine ei ole hea.
Jah, on nähtusi, mida sõnadesse panna ei saa. Aga püütakse panna. Siis on ülejäänutel raske kui mitte võimatu aru saada, mida on öelda tahetud. Eliitluule sageli selline ongi. Kui oleksin kriitik ja teeniksin oma leiva kirjutamisega - aega oleks istuda tekstide taga - siis on teine asi.Üks paberimäärija annab tööd teisele paberimäärijale ja nõnda edasi. Ollakse üksteisele kasulikud, parasiteeritakse. Kuid see on üsna elukauge, oluline ainult kitsale ringkonnale, kes süüdistavad ülejäänuid rumaluses. Aga inimesed oleme kõik. Meil on sarnased vajadused ja elus püsimiseks ning õnnelik olemiseks on vaja vähe.
Väidan, et sõnarohkushaigus on täiesti olemas.
Neurofüsioloogid on avastanud, et kui inimese ajus on palju kasutamata teadmisi, siis läheb ta hulluks. Mulle tundub, et näiteks Uku Masing päästis end grafomaania abil segaseks minemisest: ta lasi loetul endast välja voolata.Nüüd on vaid üksikud, kes ta tekste hindavad - ühed grafomaanid annavad teistele tööd.
Veidi võib seda olukorda võrrelda kooliga, kus kõik pidid õppima näiteks tüüpkondi, kuid kasutama hakkasid neid tarkusi vaid need, kes seda taas lastele pidid koolis õpetama hakkama. Loomulikult on keeleteadlastel neid tarkusi vaja teada, ent mitte ülejäänutel. Keeleteadlased ei risusta enda aju keemikute, matemaatikute või füüsikute teadmistega ja see on hea - nii jääb aega süüvida oma erialasse ja kui tarvis, haaratakse juurde teadmisi teistest valdkondadest.Taolisi surnud teadmisi ringeleb ajast aega inimestes, selle asemel, et õpetada/omandada midagi eluks vajalikku. Ülikoolide õppejõud kurdavad, et üliõpilaskandidaadid olla järjest rumalamad. Ometi tuubitakse koolis palju.
Madis Kõiv kirjutab suisa nii:
www.raamatukoi....22119
lk.341

"On vähe kohti, kus ma elanud olen ja käinud, niisiis sõltun palju raamatutest ja üleüldse kirjatarkusest. See peaks muutma inimese ettevaatlikuks, sest kirjatarkus teeb eluvõõraks. Eluvõõras laseb end kergesti petta. Kõikvõimalikke väärõpetusi ja igat liiki ketserlust võib raamatutest endasse imeda, raamatud on kardetavad asjad. Seepärast tuleb neid aeg-ajalt põletada või muidu arestikambrisse pista. Ma ei võta siin seisukohta, kas raamatute põletamine on hea või halb või kunas ta seda on või kunas mitte - keegi ei saa näiteks eitada, et paljuski võlgneb meie õhtumaise kultuuri vaimuteravus omaaegsetele Aleksandria raamatukogu põletajatele; kes teab, mis olnuksime, kui raamatukogi õnnetul kombel alles jäänuks. Tuhanded sügavamõttelised oletused ja doktriinid jäänuksid sündimata (ehkki tuhanded teised oleksid sündinud, poleks need enam meie omad)-, ma hoiatan ainult raamatute eest. Peamiselt küll iseennast. Sest need sajad kohavaimud ja-geeniused, kellega ma õhtutundidel läbi käin ja kelle reaalsuses ei ole mul vähimatki kahtlust, võivad siiski olla vaid raamatust kokkuloetu järelhallutsianatsioonid. Don La Manchast tohiks tänini olla hoiatav eeskuju - kuigi ka tema on raamatust pärit, ja niiviisi arutledes satume surnud ringi."

Madis Kõiv kardab siis mida? Et endisaegsed vaimuhiiglased võtavad ära tema leiva? Tema loogikat järgides hävitatakse kunagi ka tema mõtted, selleks et keegi saaks taas nendega lagedale tulla? On öeldud, et inimeses on kõik olemas. Igas inimeses on ka kurjus, uhkus, kadedus ja ahnus. Mis räägib hetk tagasi Madis Kõivus?

Toon ära lõigu oma Kanada-sõbra viimasest saadetisest:
"Mu sõber oli haritud mees ja töötas ühes suures ettevõttes meistrina. Tema alluvuses töötas grupp kaasmaalasi, kõik pärit ühelt väikesaarelt, mille nime jätaksin meelsamini mainimata. Need olid kõik tublid töömehed, lapsest saadik raske füüsilise tööga harjunud. See oli paguluse algpäevil, kus pelga ihurammu ja praktilise meelega võis haljale oksale jõuda. Neil meestel olid kõigil oma majad, uhked autod ja suvilad, elasid kindlasti kaugelt paremini kui mu haritud sõber. Meistriga oli läbisaamine hea ja kord kutsuti ta kellegi juurde mingit perekondlikku sündmust tähistama. Saare mehed istusid rikkalikult kaetud laua taha, kergitasid klaase ja lasksid toidul hea maitsta. Ja siis saabus hetk, kus ilmselt täideti mingit põlist rituaali: täideti klaasid, tõusti püsti ja teatati pidulikult, et nüüd juuakse seltsimees Stalini ja võitmatu Punaarmee terviseks. Joodi põhjani, istuti maha ja pidu jätkus. Mu kohkunud sõber, kes kogu rituaali solidaarsusest kaasa oli teinud, usaldas lõpuks peoperemehelt meeste poliitilise meelsuse kohta aru pärida. See vastas: "Kuidas sina, koolis käinud inimene, ometi nii taipamatu võid olla? Sa oled näinud, kuidas me elame. On sul selle kohta midagi laitvat öelda?" No ega ei olnud, mehed elasid tõesti keskmise miljonäri elu. Tuli uus küsimus: "Ja kellele me sinu arust selle eest tänu võlgneme? Kui Stalin oma võiduka armeega poleks meid kodusaarelt minema hirmutanud, me tiriksime praegu kastmõrdu merest, järaksime kuivand lesta ja rüüpaksime külma kaevuvett peale." Sõber ei andnud siiski veel päriselt alla, vaid küsis, mis siis juhtub, kui Eesti vabaks peaks saama. Et kas jätate oma majad ja suvilad ning lähete oma armsale kodusaarele tagasi? Sellele ülbusele vastati ainult pika laitva pilguga"

Kopin siia ühe oma lemmikluuletustest:
Müsteerium

Ma olen osake inimsoost
ja seega ühe suure puu leht.
Sa sahised mu kõrval
ja me oleme ühest ainest teht.

Ma olen tilgake ookeanist
ja mul on õigus sind emmata.
Tule kaasa, vahuses vees
saame koos harjadel lennata.

Ma olen killuke mullastki -
ma kasvatan, mida suudan.
Kõrbeliivade ahtruses
ma okkana elada loodan.

Seega pole keegi kellestki parem, me oleme kõik ühe suure puu lehed. Mõni leheke jääb suurema varju, ent siiski on nad väga sarnased.
Madis Kõiv tsiteerib Naatan Üürikest (lk.349):
"Mu ainuke võimalus oli olla rohkem kui teised, hoolsam ja püsivam kui teised. ma pidin lööma kiiremini kui teised. See oli minu tee."

Ma ei armastagi võistlusi just selle momendi tõttu, et neis toimub teatavat laadi vägivald: ainult tänu ülekohtule teise samasuguse lehekese suhtes saab üks kasvada päikesele lähemal ja jätta teine varju või lausa kuulutada teine alaväärtuslikuks, tihtipeale olles ise väärtuslik ka teiúe arvelt. Meenub Tauno Kangro, kelle idee kaudu tahab keegi ise au ja kuulsust. Ma ei eita võistlust kui mängu ja motiveerimise võimsat vahendit. Loon ise tunnis võistlusmomente, et lapsi mobiliseerida ja see pakub neile rõõmu ja on arendav.Vahel peab olukorraga lihtsalt leppima, sest kehtib reegel: kes ees, see mees.

Kui nüüd kokku võtta kogu eelnev jutt, siis võib taas appi tuua Kõivu :

lk.412
" Mäletan, et kunagi meie kohtumiste "kesk-ajal" rääkisime Mautherist, taoismist ja Heideggerist. Meie jutu lõpus tõi Kaplinski kuuldavale oma tavalise, kuningliku naeratusega helendatud ohke: "Kas ma siis tõesti pean kõigele lisaks ka Heideggeri läbi lugema!" Ma ei tea, kas ta seda tegi. Vaevalt, sest Heideggeri läbi lugeda on puhtpraktiliselt võimatu...ja kui olekski võimalik, võtaks see umbes sama palju aega kui selle kõige kirjutamine - kellel veidi rohkem, kellel veidi vähem."

Nii et ma tahan ütelda: minus on kõik see, mis teistes, ainult ma ei keeruta. Ma ütlen otse.Ma säästan aega ja ei loe ka sõnarohket eliitluulet, kust mõtet, mida isegi endas kannan, peab kaua ja väsitavalt otsima. Miks seda hinnatakse, on iseküsimus.
Aga - olge keerukad,öelge läbi risuhunnikute ja teid hakatakse tunnustama.Looge oma tekste narkouimas või niisama joobes, põimige sinna seks, vägivald ja põrgu ning teid hakatakse automaatselt hindama. Jumala eest, ärge olge lihtne, ärge olge ise. Meeldite endale vaid siis, kui teid tunnustatakse? Mina olen hakanud endale meeldima iseendana.Väga hea, et olen saanud hulgaliselt erinevaid vastukajasid.Peaasi, et olen edukas iseenda silmis. Aga olen,sest elu läheb järjest huvitavamaks.
---------------------
Tuuled mus puhuvad,
soojad ja külmad,
vesi mus voolab -
kuis ilma saaks?
Oskan alistuda,
yin on mus paigas
enda olen valinud isamaaks:
jah, armastan ennast,
oma valgust ja varje
yang mulle pakub
värve, innustust.
Tao on mu iidol,
olen alguste usku,
praegugi avan ühte
kõiksuse ust. Midagi õppima hakkame, pole enamasti sõna 27.mai kuid tung liikuda on meisse


Kirjatükki on kommenteeritud (2) korda — loe lähemalt
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [48] Sisupuu sitemap
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [143]
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [576]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [341]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [519]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [665]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [664]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [710]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [956]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1038]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [48] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [143] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [176] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Esmaspäev, 25. jaan. 2021., kell 06:32 - parim aeg päevast
või tee uus
(2) [7113] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0374s