Defineerida autori elusündmuste kirjeldust, mis avab Autobiografistika piiride laienemine kirjeldustega. Wikipedia defineerib memuaarid (memoir

ja täiendab faktoloogiat olulisel määral ka Autobiografistikat võib defineerida kui autori elusündmuste kirjeldust, mis avab isiksust ja täiendab faktoloogiat olulisel määral ka emotsionaalsete läbielamiste kirjeldustega. Wikipedia defineerib memuaarid (memoi Autobiografistika piiride laienemine Autobiografistikat võib defineerida kui autori elusündmuste kirjeldust, mis avab isiksust ja täiendab faktoloogiat olulisel määral ka emotsionaalsete läbielamiste kirjeldustega. Wikipedia defineerib memuaarid (memoir link üheks autobiografistika vormiks, mis sisaldab vähem kujutluspilte, assotsiatsioone ja tundema

Autobiografistika piiride laienemine Toomas Tõeleid teisipäeval, 27. juunil 2006., kell 15:05:02 Autor uurib järjest populariseeruvat blogosfääri ja leiab, et jäikade autobiografistika piiride tõmbamine reaalsete toimunud sündmuste talletamise, kultuurisündmuste osaluse või ka näiteks muusika- või lugemiselamuste kirjeldamise vahele on liialt meelevaldne. Me võime leida autobiografistikat suuremal või vähemal määral kõikides internetižanrites, olgu need siis blogid, arvamuskolumnid või kasvõi kultuurikriitikaartiklid. Autobiografistikat võib defineerida kui autori elusündmuste kirjeldust, mis avab isiksust ja täiendab faktoloogiat olulisel määral ka emotsionaalsete läbielamiste kirjeldustega. Wikipedia defineerib memuaarid (memoir en.wikipedia.org/wiki/Memoir) üheks autobiografistika vormiks, mis sisaldab vähem kujutluspilte, assotsiatsioone ja tundemaailmas aset leidnut ja rohkem eluloolisi fakte. Samas on memuaarid subjektiivsemateks reaalsusekajastusteks kui autobiograafiad, ega nõua faktide kontrolli, teiseste allikate kasutamist ega muud "objektiivsele" žanrile omast lähenemist. Tõenäoliselt on just nendes definitsioonides peituvate vastuolude tõttu autobiograafia ja memuaaride piiride määratlemine enam kui raske ja neid kasutatakse tihti omavahel suuresti sünonüümidena. Ehk kasutatakse viimasel ajal sõna "memuaarid" ka seetõttu rohkem, et see on lühem ja vähem kohmakas. Väheoluline pole ka üldine kasutussagedus kirjandus- või linateostes, nagu näiteks Arthur Golden’i "Geisha mamuaarid" või H. F. Sain’i "Nähtamatu mehe memuaarid." Antud

Autobiografistika piiride laienemine

Toomas Tõeleid teisipäeval, 27. juunil 2006., kell 15:05:02
Autor uurib järjest populariseeruvat blogosfääri ja leiab, et jäikade autobiografistika piiride tõmbamine reaalsete toimunud sündmuste talletamise, kultuurisündmuste osaluse või ka näiteks muusika- või lugemiselamuste kirjeldamise vahele on liialt meelevaldne. Me võime leida autobiografistikat suuremal või vähemal määral kõikides internetižanrites, olgu need siis blogid, arvamuskolumnid või kasvõi kultuurikriitikaartiklid.

Autobiografistikat võib defineerida kui autori elusündmuste kirjeldust, mis avab isiksust ja täiendab faktoloogiat olulisel määral ka emotsionaalsete läbielamiste kirjeldustega. Wikipedia defineerib memuaarid (memoir en.wikipedia.org/wiki/Memoir) üheks autobiografistika vormiks, mis sisaldab vähem kujutluspilte, assotsiatsioone ja tundemaailmas aset leidnut ja rohkem eluloolisi fakte. Samas on memuaarid subjektiivsemateks reaalsusekajastusteks kui autobiograafiad, ega nõua faktide kontrolli, teiseste allikate kasutamist ega muud "objektiivsele" žanrile omast lähenemist.

Tõenäoliselt on just nendes definitsioonides peituvate vastuolude tõttu autobiograafia ja memuaaride piiride määratlemine enam kui raske ja neid kasutatakse tihti omavahel suuresti sünonüümidena. Ehk kasutatakse viimasel ajal sõna "memuaarid" ka seetõttu rohkem, et see on lühem ja vähem kohmakas. Väheoluline pole ka üldine kasutussagedus kirjandus- või linateostes, nagu näiteks Arthur Golden’i "Geisha mamuaarid" või H. F. Sain’i "Nähtamatu mehe memuaarid." Antud näidete puhul on tegemist äratuntavalt kirjanduslike teostega. Siiski võib elulooliste kirjelduste määratlemine olla tihti raske, sest mitmetes kirjandusžanrites kasutavad autorid peategelase puhul minavormi. Vähem autentsusprobleeme tekib ehk sellise autobiograafilise materjali nagu originaalsete päevikute, kirjade või märkmete puhul.

Ka lihtsad märkmed, mis on kirja pandud ilma erilise kirjandusliku viimistluseta võivad meile inimese elustiilist päris palju pajatada. Juhtusin mõnda aega tagasi suvitama ühes talus, mis oli selle varasemate elanike surmast saati paarkümmend aastat tühjana seisnud. Talu köögis, söögilaua sahtlis lebas muu kribu-krabu seas ka ruuduline vihik, milles olid peremehe aastakümneid tagasi tehtud märkmed. Vihik sisaldas peamiselt tehtud põllu- ja majapidamistööde päevikut: "panin kartuleid maha, kolm vakka", "vedasin viis koormat heina", "rautasin hobuse ära," või "niitsin sauna tagant võsa." Kasutatud kirjastiil oli äärmiselt lakooniline ja sissekanded ei sisaldanud suuri sõnu. Tundus, et vana peremees ei olnud sõnade seadmise peal väljas ega hoolinud eriti enda sisemise tundeelu kirjeldamisest. Seevastu oli märkmeid tehtud äärmise hoolikuse ja järjepidevusega — kibekiirel suviste tööde tegemise ajal leidis mees siiski mahti, et iga päev korraliku käekirjaga kõik tehtud tööd üles tähendada.

Märkmeraamat rääkis enda pidajast palju — seda kuidas see enda elu elas ja millised tööd ta päevi täitsid. Hoolimata sellest, et neid märkmeid on väga raske memuaaride või autobiograafia žanrisse liigitada, jutustasid need koos talus valitseva atmosfääriga siiski värvikaid lugusid märkmeraamatu pidaja eluviisist, andsid aimu tema isikuomadustest ja illustreerisid tollast ajastut.

Ükski autobiograafia ei saa kirjeldada elatud elu täielikult, hõlmata kõiki hetki või katta kõiki elatud elu jooksul toimunud päevi. Siiski annavad ka fragmendid, eriti kui neid on piisavalt palju, uurijale palju väärtuslikku infot ja analüüsiainest. Ajaloolastele ja kultuuriuurijatele on biograafilised materjalid hinnatavaks uurimisaineseks, mis aitavad ajastu sündmusi rekonstrueerida ja üldist eluolu kirjeldada. Arvatakse, et biograafiate kirjutamine on sama vana kui kiri — ulatudes tagasi vanasse Mesopotaamiasse kiilkirja kasutuselevõtu aega. Täna on rohked kiilkirjatahvlid väärtuslikuks algallikaks, mis pajatavad asjasthuvitatuile tuhandete aastate taguse Mesopotaamia eluolust värvikaid lugusid.

Vajadus biograafia järgi
Traditsiooniliselt on autobiograafiaid kirjutanud kuulsad inimesed, olgu need siis muusikud, poliitikud või suurettevõtjad. Trükimeedia ajastul oli autobiograafiate toimetamine, trükkimine ja levitamine töömahukas ning kulukas protsess. Ehk just seetõttu üllitatigi vaid kõige silmapaistvamate inimeste elulugusid. Tavaliste inimeste elus toimuvat talletati minimaalsel määral. Ehk just seetõttu on ajalugu eelkõike "eriliste" inimeste lugu, tavaliste inimeste eluolu on talletatud kaudsemate artefaktide kaudu. Tõenäoliselt just tehnilistest võimalustest ja tähelepanu ebaühtlasest jaotumisest dikteeritud realiteedist inspireeritult väitis Lotman enda kirjatükis "Õigus autobiograafiale," et õigus talletatud eluloole tekib alles peale silmapaistvate tegude sooritamist ja avalikkuse silmis tuntuse saavutamist.

Tänases populaarkultuuris valitseva konkurentsi tingimustes ei ole lihtne tuntust koguda. Seda just eriti neil, kelle looming sarnaneb teiste tegijate omale nagu kaks tilka vett. Postmodernistlikus kultuuris on äärmiselt raske luua midagi täiesti uut ja eristuvat. Seepärast võetaksegi tihti appi biograafia valdkonda jäävad vahendid.

Näiteks muusikatööstuses kasutatakse artistide populaarseks muutmisel järjest enam suhtekorralduslikke võtteid, millel puuduvad praktiliselt seosed muusikaga. Ilma selge eristuvuse ja meeldejääva nimeta on äärmiselt raske plaate müütada või kuulajaid kontserditele meelitada. Sestap korraldataksegi skandaale, osaletakse muusikavälistel üritustel, püütakse end kõigiti uudismeedia tähelepanuorbiiti lennutada — kõik artistinime äratuntavamaks ja meeldejäävamaks muutmise nimel.

Avalikkuse tähelepanust profiiti lõikavate inimeste jaoks on enda elu eksponeerimine üheks arvestatavaks vahendiks populaarsuse kogumisel. Populaarkultuuris sõltub artisti tuntusest aga suuresti see, kui hästi konkreetsel artistil läheb. Seega ei ole tegelikult võimalik ilma enda elu eksponeerimata tõeliselt edukaks saada. Antud näite puhul eelneb biograafilise materjali esitlemine seega tuntuse saavutamisele või on tuntukssaamise protsessi üks osa.

Tehniline areng ja uued võimalused
Tekstide avaldamine ja kättesaadavaks muutmine laiale publikule on muutunud viimaste aastate jooksul tänu hüpermeedia arengule olulisel määral lihtsamaks ja odavamaks. Rõhutada tasub just sisuhalduse tormilist arengut viimase viie aasta jooksul. Internetilehekülgede sisu, olgu selleks siis tekstid, fotod või muud tüüpi graafika, loomiseks, toimetamiseks ja avaldamiseks ei ole enam vaja nii kõrgeid tehnilisi oskusi kui mõnda aega tagasi. Blogiportaalid võimaldavad kõigil internetikasutajail ilma eriliste oskusteta enda poolt loodud sisu otse veebipõhiselt kirjutada, toimetada ja avaldada.

Blogimine hakkas suuremat populaarsust koguma selle milleeniumi algusaastatel. Nüüd luuakse keskmiselt iga sekundi tagant kusagil maailmas uus blogi, siis on kiire arengu käigus äärmiselt raske täpset blogide arvu kindlaks määrata. Mitmete blogosfääris toimuvat jälgivate portaalide (näiteks Tehnorati www.technorati.com/ Blogherald www.blogherald.com/ Clickz www.clickz.com/ ) andmetel on praeguseks algatatud 45-110 miljonit blogi. Tähelepanuväärne on, et alates 2003. aastast on blogide arv kahekordistunud iga viie kuu tagant.

Ühelt poolt on blogimise populaarsuse niivõrd plahvatuslik kasv tingitud internetiühenduste ja arvutite paremast kättesaadavusest. Teisalt on tänu paljudele blogiportaalidele, mis kasutavad hõlpsasti käsitletavat sisuhaldustarkvara, blogide kirjutamine ja toimetamine tavakasutajale varasemast oluliselt lihtsamaks muudetud. Rahvusvahelistest portaalidest on suuremad LiveJournal.com, Blogger.com ja DiaryLand.com, eestikeelseid blogisid peetakse enim portaalides Hei.ee, Blog.delfi.ee ja Mulje.ee. Kui veel viis aastat tagasi oli blogimine iseäralike veidrike harrastuseks, siis nüüd on sellisel viisil käepärane tekstide avaldamine olulisel määral internetikasutajate seas populaarsust võitnud.


Kattuvad ja lõikuvad žanrid
Üha populariseeruv blogimine on paigast nihutamas ka traditsiooniliste kirjažanrite piire. Sõna "blogi" tähistab tegelikult rohkem "käepäraselt täiendatavat ja toimetatavat internetilehekülje sisu" ega määratle žanrilisi piire. Blogides kirjeldatakse enda elus toimunud sündmusi, elatakse välja emotsionaalseid laineid, arutletakse loetud kirjanduse üle, kritiseeritakse meediaväljaandeid ja peetakse poliitilisi debatte.

Traditsiooniliselt on trükimeedias püütud tõmmata selgeid piire "objektiivsete" uudisartiklite ja arvamusveergude vahele. Kultuurikommentaaride jaoks, olgu need siis teatriarvustused, raamatuülevaated või meediakriitika, on ette nähtud eraldi leheküljed. Kui senini seadis kontekst nii kirjutajatele kui lugejatele žanrilised pidepunktid, siis blogosfääris selliseid piire ei ole.

Siinkohal on paslik küsida, et kas näiteks lugemiselamused ja nende üle arutlemine on piisavalt autobiograafiline žanr või kui palju sisaldab teatrikriitika kriitiku subjektiivseid vaatepunkte. Mistahes objektiivsustaotluste puhul lähtub autor siiski olulisel määral lugemise või teatrivaatamise käigus tajutud assotsiatsioonidest, interpretatsioonidest ja emotsioonidest.

Blogid liidavad ja segavad seniseid žanrilisi piire, sest enamik blogipidajaid on vabad institutsionaalsetest kütketest, mis dikteeriksid kirjatükkide sisu ja vormi. Hoolimata žanrilistest kattuvustest ja lõikumistest paigutuvad kirjutised muuhulgas ka autobiograafia raamidesse. Tegelikult tekitavad sellised "autoriveeru" tüüpi arvamuskirjutised võimaluse vaadata ka varasema trükimeedia poolt dikteeritud žanrite piire loomingulisemalt ja värskema pilguga. Mõju on kindlasti kahepoolne — trükimeedia kirjastiil mõjutab blogikirjutisi ja viimased mõjutavad omakorda traditsioonilisi žanreid.

Ajalehe "Äripäev" veebiväljaandes on võimalik artikleid kuvada muuhulgas autorite kaupa, kusjuures iga autori artiklid ilmuvad kronoloogilises järjestuses, hiljem kirjutatud kõige esimestena. Selline kuvamisviis ei erine mitte millegi poolest blogide arhiivisektsioonidesse salvestatud kirjutiste kuvamisele.

Antud näitest tuleb välja, et lähtuvalt internetikasutajate harjumustest on optimaalne erinevate väljaannete puhul kasutada sarnaseid esitusviise. Vormilisest vaatepunktist ei ole eriti palju vahet, kas veebis loetakse blogi või näiteks värsket "Sirpi," sest mõlemate ülesehituses arvestatakse samu lugemis- ja navigeerimisergonoomia põhitõdesid. Veelgi enam, vormilist lähenemist toetab ka võimalus, et blogiportaali ja veebiajalehe toimimiseks vajalik tarkvara võib olla täiesti vabalt samade veebidisainerite ja programmeerijate poolt loodud.

Teisalt toimub lähenemine ka sisulises plaanis. Kui ajakirjanikud avaldavad enda trükiartiklite kõrval ka blogikirjutisi, siis tõenäoliselt on viimaste stiil ja ülesehitus suures osas nende professionaalsest tööst mõjutatud. Ka vastupidine protsess on võimalik — blogid võivad saada suurepäraseks taimelavaks noortele ajakirjanikele, keda hakatakse blogimise kõrval tasapisi avaldama ka trükiajakirjanduses.


Elatud elud, mõeldud mõtted
Blogosfääri populariseerumise peamisteks põhjusteks on võimalus tekste lihtsal ja odaval moel internetis kirjutada, toimetada, avaldada ja talletada. Blogosfääris on ruumi kõige erinevamatele positsioonidele. Ka neile, mida muidu "ametliku" ajakirjandusliku lähenemise järgi iialgi avaldamisele ei kuuluks. Blogsfäär kompenseerib mitmeid ajakirjanduse düsfunktsioone, nagu sõltuvust reklaamiandjatest, ülemäärast globaalset teemavalikut või igapäevaste tavaliste elunähtuste ignoreerimist. Blogides on ruumi suuremale mitmekesisusele ja eriilmelisematele arvamustele kui trükimeedia iial mahutada suudaks.

Tavaliste inimeste elus toimunud sündmused ja läbielamised ei pruugi pakkuda niivõrd eriilmelist materjali, mis leiaks raamatuna avaldatuna tee müügiedetabelite tippu või teeniksid enda trükikulusid tagasi. Tänu blogosfääri poolt pakutavatele võimalustele on nüüd võimalik need eluloolised ülestähendused kõigile huvilistele kättesaadavaks teha ja tuleviku tarbeks talletada.

Veebiportaal firstworldwar.com www.firstworldw...x.htm kogub esimeses maailmasõjas osalenute päevikuid ja memuaare. Üksikult võttes ei pruugi need olla kirjanduslikud meistriteosed ega ületada trükis avaldamiseks seatud barjääre. Tänu odavamatele avaldamiskuludele ja praktiliselt piiramatule mahule on võimalik koguda suuremas mahus materjale, mis loovad üheskoos olulist lisaväärtust. Hoolimata sarnasustest, on iga osaleja lugu mõnevõrra erinev, tuues suurde pilti juurde ühe killu tolleaegsest reaalsusest. Kõikide kogutud mälestuste sünergia moodustab tervikliku pildi, mis on suure tõenäosusega tunduvalt adekvaatsem, kui ajaloolaste poolt valitud, vahendatud ja lugejateni toodud ülevaated.

Antud näide illustreerib suurepäraselt üksikute autobiograafiliste kirjutiste väärtust. Sarnaseid näiteid on võimalik tuua ka hilisemast ajast. Näiteks käsitlevad iraagi sõjas osalenud sõdurpoisid enda blogides seal toimunut pisut erinevalt kui USA ametlik ajakirjandus. Kui lugejal on võimalus erinevaid allikaid omavahel kõrvutada, siis saab piisavalt kriitilise mõtlemise olemasolul nende põhjal tunduvalt parema üldpildi kui ainult ühe allika põhjal.

Tänu blogosfäärile on kõigil inimestel võimalus enda elus toimunud sündmusi, mõeldud mõtteid ja tajutud emotsioone kirjeldada ja talletada. Isegi kui kõik need memuaarid pole üksikult võttes suuremad kirjanduslikud pärlid, moodustab hulk tekste teatavate sarnasuste, kattuvuste ja korduste läbi suurema pildi, mis kirjeldab ühiskonnas teatud ajahetkel toimunud protsesse ja konkreetseid ajaloosündmusi. Taolised autobiograafilised tekstid on ajaloolastele, kultuuriuurijatele ja teistele huvilistele tänuväärseks materjaliks, mis aitavad ajastu olustikust paremat aimu saada, kirjeldamisväärsetele sündmustele mitmetahulisemat ja seega objektiivsemat valgust heita. Ükski elu ei ole liiga tühine ega ükski mõeldud mõte liiga väike, et seda ei võiks kirja panna, avaldada ja tuleviku tarbeks talletada. Defineerida autori elusündmuste kirjeldust, mis avab Autobiografistika piiride laienemine kirjeldustega. Wikipedia defineerib memuaarid (memoir
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Arvamusrubriik
Andres: Riidest kottide disainid, Riidest kott peab kilekotist keskmiselt 300 korda kauem vastu, lisaks.. [425] Sisupuu sitemap
Iga Roju: Itaalia põgenikelembuse juured, Tegelikult on illegaalsete sisserändajate vastuvõtt ja ülevalp.. (2) [16074]
Eeno Riks: Maailma spämmisõbralikum riik?, Uus e-residentsuse idee kogub tuure ja lööb laineid. Uudne ja.. [3715]
ivar: Toidu kasutamine, Oleme harjunud, et ettevõtete imago ja brändid tehakse tihtipeale ümberteiste vä.. [5805]
ivar: Baltikumi ja Skandinaavia koostöö, Sattusin täna lugema huvitavat artiklit sellel teemal, kuidas S.. [4458]
raido: On siis kinnisvarabuum või ei ole?, Üldiselt tundus, et ootamas on stagnatsioon sarnaselt Eu.. [3716]
raido: Filmimaailma ja online pokker, Mitmed online pokkeri kõneisikud on mures, et antud film võib jätt.. [4181]
rait: Sathyagraha 2.0 versus Tallinna "tasuta" ühissõit 1.0, 2013 01 20 paiku tõmmati tasuta ühissõit ni.. (1) [21462]
ericita: Jõulud., Tuli mõte kodus midagi muuta,lisada ehk mõni väike sisustus element-no mis siis muud k.. [5535]
hiireke01: Mõttetera, Tihti tundub,et elu üle järele mõeldes meenub ainult halb.....Kuigi head on olnud.. (5) [25004]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [7] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [104] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [133] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Esmaspäev, 18. jaan. 2021., kell 02:40 - parim aeg päevast
või tee uus
[7740] Arvamusrubriik
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0324s