Tehnika areng on muutnud noorte inimeste Award programmist või juba kadunud ühiskonna tehniseerimise

kujunemise küllaltki keeruliseks. Traditsioonilised sotsiaalsed eeskujud Teaduse ja tehnika tormiline areng on muutnud noorte inimeste täisealisteks kujunemise küllaltki keeruliseks. Traditsioonilised sotsiaalsed eeskujud on kadumas või juba kadunud ühiskonna tehniseerimise protsessis. S Award programmist Teaduse ja tehnika tormiline areng on muutnud noorte inimeste täisealisteks kujunemise küllaltki keeruliseks. Traditsioonilised sotsiaalsed eeskujud on kadumas või juba kadunud ühiskonna tehniseerimise protsessis. See loob loomulikult ratsionaalse olemuse alge, kuid elu ise on palju enamat, isiksusele, kes järgiks

Award programmist Willu Veel laupäeval, 27. jaan. 2007., kell 00:58:25 Tahad veeta vaba aega sisukalt...? Võta ühendust Award-liikumisega! Teaduse ja tehnika tormiline areng on muutnud noorte inimeste täisealisteks kujunemise küllaltki keeruliseks. Traditsioonilised sotsiaalsed eeskujud on kadumas või juba kadunud ühiskonna tehniseerimise protsessis. See loob loomulikult ratsionaalse olemuse alge, kuid elu ise on palju enamat, isiksusele, kes järgiks ühiskonnas kehtivaid norme, mis tagavad tsiviliseeritud, sõbraliku ellusuhtumise, mitte aga südametu, vägivaldse hoiaku ümbritsevasse. Neid häid isiksuslikke omadusi ei saa õppida nagu grammatikat või matemaatikat, need kujunevad vanemate ja kõigi täiskasvanute eeskujude kohaselt, aga samuti isikliku kogemuse põhjal. HRH The Duke of Edinburgh KG kt The Founder Selles lühiülevaates on tähelepanu sellel, kuidas Award-programm sai alguse ning on edukalt toiminud üle 40 aasta rohkem kui 90 (nüüdseks 107-tõlk.) maal. Kuidas kõik alguse sai: The International Award for Young People sai alguse noorteliikumisena 1956.a. Edinburgh´i hertsogi eestvedamisel väikeses rühmas; tugines see dr. Kurt Hahn´i pedagoogilis-filosoofilistele tõekspidamistele. Hea algus on taganud programmi edukuse tänini. See on osutunud tõhusaks lüliks noorte inimeste elus toimetuleku tagamiseks. Filosoofiline taust Tugineb dr. Kurt Hahn´i inimsõbraliku koolihariduse ja kasvatuse põhimõtetel, mis tulenevad Platon´i filosoofilisest pärandist. Tasakaalustatud arendamine Vastavalt filosoofilisele taustale on inimes

Award programmist

Willu Veel laupäeval, 27. jaan. 2007., kell 00:58:25
Tahad veeta vaba aega sisukalt...? Võta ühendust Award-liikumisega!

Teaduse ja tehnika tormiline areng on muutnud noorte inimeste täisealisteks kujunemise küllaltki keeruliseks. Traditsioonilised sotsiaalsed eeskujud on kadumas või juba kadunud ühiskonna tehniseerimise protsessis. See loob loomulikult ratsionaalse olemuse alge, kuid elu ise on palju enamat, isiksusele, kes järgiks ühiskonnas kehtivaid norme, mis tagavad tsiviliseeritud, sõbraliku ellusuhtumise, mitte aga südametu, vägivaldse hoiaku ümbritsevasse. Neid häid isiksuslikke omadusi ei saa õppida nagu grammatikat või matemaatikat, need kujunevad vanemate ja kõigi täiskasvanute eeskujude kohaselt, aga samuti isikliku kogemuse põhjal.

HRH The Duke of Edinburgh KG kt
The Founder

Selles lühiülevaates on tähelepanu sellel, kuidas Award-programm sai alguse ning on edukalt toiminud üle 40 aasta rohkem kui 90 (nüüdseks 107-tõlk.) maal.

Kuidas kõik alguse sai:
The International Award for Young People sai alguse noorteliikumisena 1956.a. Edinburgh´i hertsogi eestvedamisel väikeses rühmas; tugines see dr. Kurt Hahn´i pedagoogilis-filosoofilistele tõekspidamistele. Hea algus on taganud programmi edukuse tänini. See on osutunud tõhusaks lüliks noorte inimeste elus toimetuleku tagamiseks.

Filosoofiline taust
Tugineb dr. Kurt Hahn´i inimsõbraliku koolihariduse ja kasvatuse põhimõtetel, mis tulenevad Platon´i filosoofilisest pärandist.

Tasakaalustatud arendamine
Vastavalt filosoofilisele taustale on inimese areng keha, vaimu ja hinge harmooniline ühistöö. Hahn uskus, et läbi igaühe individuaalsuse on Award-liikumine parim enesearendamise võimalus, kuna ülesanded ja tegevuskavad koostab noor inimene endale ise neljas erinevas tegevusvaldkonnas.

Programm kõigile
Award-programmi asutaja Edinburgh´i hertsog on veendunud, et see on avatud liikumine kõigile vastavas eas noortele inimestele, mis ei ole seotud ühiskondliku positsiooni, füüsilise ettevalmistuse, uskumuste jpm. Award-liikumine võimaldab luua igal noorel oma individuaalse programmi, mille kohaselt tegutseda. Tähelepanuväärseks on see, et Award-liikumise ideed on jäänud sisuliselt samaks, vaatamata paljudele muutustele, mis on maailmas toimunud aastate jooksul.

Award´i suunad
Award´i püüdluseks on tagada eluaegne võime oma oskusi proovile panna, uusi võimalusi katsetada, ergutada:
• Isiklik avastus ja tarkus
• Eneseusaldus ja -distsipliin
• Motivatsioon ja algatus
• Püsivus, meelekindlus ja vabatahtlikkus "lisamiili läbimiseks"
• Initsiatiiv, entusiasm ja loovus
• Eesmärgikindlus, mõtteselgus ja ajastatus
• Sotsiaalsus ja vastutustunne
• Väärtushinnangud ja sihikindlus nende rakendamisel
• Seiklusvaimu ja valmidust meeskonnatööks
• Suundumust kehalise ja vaimse tervise arenguks
• Kutsesuunitluse, kultuurilise ja perekondliku vilumuse arendamine
• Rahvusvaheline mõistmine ja teadlikkus

Mis Award täpselt on?
See on programm noorte inimeste vaba aja sisustamiseks. Ta ei ole ühing ega organisatsioon, vaid liikumine, kus iga noor inimene võib vastavalt oma huvidele iseennast proovile panna. Ühises rühmatöös osaleda teistega võistlemata.

Vanuseline piiritlus
Kasvuperiood vanuses 14 - 25.a.

Kolm tasandit
Pronks alates 14. eluaastast, kestvus vähemalt pool aastat.
Hõbe alates 15. eluaastast, kestvus vähemalt üks aasta.
Kuld alates 16. eluaastast, kestvus vähemalt 18 kuud.

Neli tegevusvaldkonda
Igal tasandil valib osaleja endale ülesanded neljas erinevas tegevusvaldkonnas:
Teenindus ja koostöö hõlmab endasse kõiksuguseid projekte, mis on suunatud ühiskondlikus elus teiste inimeste abistamisele, heategevusele.
Seikluskasvatus, mille ülesandeks on arendada "otsivat vaimu", matkata ühiselt, õpetada mõistma ühistöö tõhusust rühmakaaslastega.
Meisterlikkus on erinevate kunstide, käsitööoskuste arendamine.
Liikumine, mis arendab läbi sportliku tegevuse kehalisi võimeid.
Paljudes maades kirjutavad kulla tasandil noored inimesed projekti, mis on suunatud teistele noortele ja kus kajastuvad osalejate enda kogemused, oskused ja teadmised isiklikul arenguteel.

Mõned Award-programmi põhimõtted
Kõige olulisem: on üks Award-liikumine, milles võivad osaleda kõik 14-25.a. noored olenemata rassist, religioonist, füüsilistest ja vaimsetest võimetest, poliitilistest suunitlustest.
Vabatahtlikust: noor inimene ise valib vabatahtlikult, mida ta teeb, millise ajavahemiku jooksul; täiskasvanud juhendajad on samuti vabatahtlikult noorte tegevuse abistajateks, mitte neile oma tahte pealesurujateks, tegevuse koordineerijateks.
Award ei ole võistlus: igaüks tegutseb oma individuaalprogrammi alusel.
Hinnatakse: positiivseid tulemusi, vigadest õpitakse. See on maraton, mitte sprint - tegevus on järjepidev, mitte kiirete tulemuste saavutamine.
Meeldivus: oluline on, et noorele inimesele ja tema täiskasvanud juhendajale oleks Award nauditav tegevus.
Rühmatöö: ühises tegevuses (eriti matkadel) õpitakse meeskonnatöö olemust, selle vajalikkust, üksisiku osa ühises tegevuses. Suuremates ühiskonnale vajalikes projektides osalemine.
Award ei ole oma olemuselt poliitiline liikumine.

Uuel maal Award- programmi alustamine
Igal maal on alustamise tingimused erinevad, kuid on rida samme mida tuleks läbida. Grupid peavad olema rahvusvaheliselt litsentseeritud. Juhendajad peavad olema läbinud vastava koolituse. Rühm võib tegutseda koolide, klubide, organisatsioonide jne. juures. Esimesel aastal (pilootrühma tegevus) on programmi nimeks - The International Award for Young People või The Duke of Edinburgh's Award. Pärast aastast pilootrühma edukat tegevust on vastaval maal luba kasutada vastava riigikeelset nimetust. Seejärel moodustatakse Award-programmi koordineeriv võrgustik. Rahalised vahendid on vajalikud vastava tegevuse organiseerimiseks. Seejärel on võimalik astuda rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks, mille peakontor asub Londonis.
Rahvusvaheline ulatus kasvab Award-programmiga järjest uute maade noorte liitumisega. Award-programm on kujunenud ülemaailmseks sõpruskonnaks. Tehnika areng on muutnud noorte inimeste Award programmist või juba kadunud ühiskonna tehniseerimise


Kirjatükki on kommenteeritud (1) kord — loe lähemalt
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Kultuuriuudised
Iti Teder: Veljo Tormise Virtuaalkeskuse kujunduskonkurss, Käesoleval aastal tähistavad kogu maailma koo.. [1513] Sisupuu sitemap
Marko Kaldur: Algas Teeliste Kirikute uus hooaeg, "Teeliste kirikud" eesmärk on tutvustada nii.. [3173]
tteater: "Sõnadeta mäng" - T-TEATER, Kõrb. Pimestav valgus.Inimene paiskub lavale. Ta kukub, tõuseb, puh.. [4457]
Kaire Papp: Oktoobris toimub esmakordselt uus festival ÜLE HELI, Esimesel aastal on festivali teemaks.. [4230]
Raske Raud: Tuunitud, mehiste masinate show, Juulikuus saab Tallinna lauluväljakul näitusel Baltic Truck.. [5041]
Maale elama: Maal on avarust ja mulda, Kindlasti tead, et maal on palju tühjalt seisvaid talusid, mis oo.. (2) [33472]
Tall Ships Races: Saaremaad väisanud suursugune purjelaevastik peatub nädalalõpul Riia, „Tall Ship.. [4159]
Piia: Linna Pea Rock 2012, Sellel aastal juba neljateistkümnendat korda toimuv Linna Pea Rock toob laval.. (2) [17158]
Monika Lell: Tudengite Talvepäevad 2012, Tudengite Talvepäevad on 14. korda Pärnus toimuv pidu ja möll,.. [5049]
Eleny: Vesiroosivisioon 2012, Visioon hakkab rokkima laupäeval, 25. Veebruaril kell 18.00. PILET 2 &euro.. [4549]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [22] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [121] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [153] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Neljapäev, 21. jaan. 2021., kell 00:11 - parim aeg päevast
või tee uus
(1) [19259] Kultuuriuudis
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0393s