Kurttumma Mk 7:31-37 Effataa! Tüürose alalt ja tuli läbi

31Ja Jeesus tervendab kurttumma Mk 7:31-37 31Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele. 32Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning pa Effataa! Jeesus tervendab kurttumma Mk 7:31-37 31Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele. 32Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. 33Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pist

Effataa! Safnat reedel, 8. sept. 2006., kell 23:10:57 Elame üha enam kurdistuvas maailmas. Me võime ja tahe rääkida asjadest nii nagu nad on kahaneb. Kuidas toimis selles olukorras Kristus? Jeesus tervendab kurttumma Mk 7:31-37 31Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele. 32Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. 33Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt 34ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle: "Effata!", see on "Avane!" 35ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. 36Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. 37Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid: "Kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima!" 1.. Põhjused Kurttumm tuuakse Jeesuse juurde. Sellest, kes, kuidas ja miks tõid, ei öelda meile midagi. Me ei tea, kas see mees oli sünnipoolest kurt ja selletõttu ei suutnud rääkida või oli tegemist mõne ootamatu haigusega, mis hävitas ta kuulmise ja isoleeris ümbritsevast elust. Silma torkab vaid see, et kurt ei tule ise Jeesuse juurde, teised toovad ta. Me ei tea nende motiive. Kas nad tegid seda abivalmidusest või kannatasid nad ka ise lähedase inimese haiguse tõttu? Haigused pole kunagi ühetähenduslikud. Eriti sellis

Effataa!

Safnat reedel, 8. sept. 2006., kell 23:10:57
Elame üha enam kurdistuvas maailmas. Me võime ja tahe rääkida asjadest nii nagu nad on kahaneb. Kuidas toimis selles olukorras Kristus?

Jeesus tervendab kurttumma
Mk 7:31-37


31Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni

Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele.

32Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda,

et ta paneks oma käe ta peale.

33Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma

sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt

34ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle:

"Effata!", see on "Avane!"

35ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses

valla ning ta rääkis korralikult.

36Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest

kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam

nad jutustasid.

37Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid: "Kõik on ta

teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima!"

1.. Põhjused

Kurttumm tuuakse Jeesuse juurde. Sellest, kes, kuidas ja miks tõid, ei öelda meile midagi. Me ei tea, kas see mees oli sünnipoolest kurt ja selletõttu ei suutnud rääkida või oli tegemist mõne ootamatu haigusega, mis hävitas ta kuulmise ja isoleeris ümbritsevast elust. Silma torkab vaid see, et kurt ei tule ise Jeesuse juurde, teised toovad ta. Me ei tea nende motiive. Kas nad tegid seda abivalmidusest või kannatasid nad ka ise lähedase inimese haiguse tõttu?
Haigused pole kunagi ühetähenduslikud. Eriti sellised haigused, mis takistavad ümbritseva eluga hakkamasaamist. Alati on mingi side füüsilise puude ja eluliste suhete vahel. Haigusest pole otseselt puudutatud mitte ainult haige ise, vaid ka need, kes ei saa temaga suhelda. Selline haigus ei ole kunagi üksnes kellegi isiklik saatus. See puudutab valuliselt ka lähedasi ja tervet kogukonda. Kuidas inimesed suhtusid sellesse, kes ei kuulnud ja ei saanud rääkida? Kuidas suhtus kannataja ise oma haigusse ja isolatsiooni? Kas kibestumise või stoilise rahuga? Seda meile ei öelda.
Kuid on veel midagi, mida evangelist Markus tahab öelda: Jeesus lahkub Liibanonist ja tuleb Gennetsareti järve idakaldale. Paganlikus Liibanonis oli ta näinud inimeste suurt usku ja teinud palju imesid. Siin helleniseerunud Dekapolise alal tuuakse Ta juurde kurttumm. Need, kes haige toovad, toovad koos sellega Jeesuse ette ka oma olukorra. Ühest küljest valitses siin hellenistlik segakultuur, teisest küljest püüdis iga rahvuslik ja usuline grupp end selle mõjude eest kaitsta. Tulemuseks oli välise tolerantsuse kõrval keeleline ja vaimne isolatsioon. Evangelist näeb neis linnades ja külades inimesi, kes on kurdid üksteisele ja Jumala Sõnale ja tummad seal, kus peaks Jumalat kiitma või õiguse nimel sõna võtma.
2. Haigus

Kurtus on haigus, mille aktuaalsust on kerge alahinnata. Uurimused näitavad, et ühel kolmandikul alla kolmekümne aastastest on rasked kuulmishäired. Vanemate inimeste jaoks on see sagedane ja mõneti endastmõistetav puue. Samas ei ole see haigus üksnes meditsiiniline probleem. Suurem probleem seisneb selles, mis juhtub ühiskonnaga, kus üksteise mittekuulmine on kujunenud kogu rahvast vaevavaks haiguseks.
Kõik, kes kuulmispuudega inimestega koos elavad, teavad, et enam ei ole midagi nii nagu enne seda. Iga vestlus kujuneb vaevaliseks selgitustööks. Vahel aitab üksnes kuulmisaparaadi väljalülitamine. Milliseks muutub perekond või ühiskond tervikuna, kui see kuulmishäirega inimese vestlusest tõrjumine muutub tavaliseks? Karta on, et harjutakse.
See, mida siin üksiku haigusena vaadeldakse, on muutunud osaks meie kultuurist. Kõik püüavad luua oma vaikuse ruumi. Ollakse huvitatud vaid kasulikest kontaktidest. Ülearuse hääle mahakeeramine või väljalülitamine muutuvad tavalisteks. Kõrvahaigus sööb hinge. Kultuuri haigus, paneb kinni kõrvad ja halvab keele. Kurttumm on kultuuri sümbol, mis iseennast enam ei mõista.
See on kibe pilt. Kindlasti väär pilt, kuna enamus inimesi võitleb kuulmishäirete vastu ja püüab oma elu uutes tingimustes edasi elada. Ometi on see pilt kurdist peegel sügavamast haigusest. See on pilt inimesest, kes ühel hetkel enam ei kahetsegi, et väljaspoolt mingit heli enam ei kosta. Vastupidi, see vaikus oleks nagu lõpplik kinnitus sellele, et maailmas on vaid üks tõde, tema enda oma; tema enda sõna. Maailm vaikib ja on tühi ruum lõputuks monoloogiks.
3. Tervenemine

Tervenemine on võimalik ja algab inimestest. See ei puuduta üksnes kuulmist, see peab puudutama südant ja kogu kultuuri, mis sellesse haigusse on langenud.
Jeesus annab kurttummale kuulmise ja keele tagasi. Tähtis pole ainult see, et Jeesus tervendab selle haiguse, vaid ka see, kuidas Ta seda teeb. Meile ei räägita haiguse põhjustest. Haigus pole süüdi — vähemalt pole mõtet süüd haige juurest otsida. Haigus on sümptom ja põhjus, ihu ja hing põimuvad üksteisega. Seetõttu on väga oluline, kuidas Jeesus haiget tervendab.
Teised toovad haige Jeesuse juurde. Kuid esimene asi, mida Jeesus teeb, on nende inimeste ärasaatmine. Tervendamine pole avalik show. See ei ole mega-event. Jumala riik ei ela suurüritustest, vaid isiklikust kohtumisest Jeesusega.
Jeesus ei alusta haige kõnetamisest. Ta ei karju kurdile kõrva nagu meie sageli teeme. Jeesus valib märgikeele. Ta paneb sõrmed haige kõrvadesse. See on jumalik hellus, mis meid ja haiget üllatab.
See, mida Jeesus nüüd teeb, on meile võõras. Ta segab sülge ja puudutab sellega haige keelt. Antiigis ei nähtud süljes mitte batsillide pesa, vaid inimese väge kandvat elementi. Jeesus võtab sellest, kes Ta ise on ja annab seda haigele. Ta ei tervenda kaugelt, vaid annab iseenda. Tervendades vaatab ta taevasse, sest alati, kui ta tervendab, on kaastegev Tema ainulaadne suhe Jumalasse. Seejärel ütleb Ta: "Effata!"- "Avane!" — See kehtib nii haige kui tema lähedaste kohta.
Märkus: Traditsoonilises kirikus puudutab preester ristitava kõrvu ja suud ning ütleb: "Effata! — Nii nagu Jeesus avas kurttumma kõrvad ja keelepaelad, nii avagu Ta ka sinu kõrvad ja suu, et sa võtaksid Ta sõna ja usuksid inimestele õnnistuseks ja Jumalale kiituseks."
Kui palju on neid asju, mille suhtes ma sulen silmad, sest ma ei taha neid näha. Kui palju on neid, kellele ma ei ütle mitte midagi, sest mulle tundub, et kasulikum on vaikida. Kui palju asju lasen ma lihtsalt endast mööda minna, sest mul pole jõudu nende asjadega tegelda. Kui palju on seda, mida lasen lihtsalt kõrvust mööda minna. Elan ju minagi massikultuuri dekapolises.
Jeesus ei tõsta noomivat sõrme, et avaldada moraalset survet ja näidata, kui halb see maailm ja ma ise olen. Sest see, mis siin toimub ühe haigega, on märk sellest, mis võib juhtuda meie kõigiga.
Prohvet Jesaja on öelnud: "Öelge neile, kel rahutu süda: Olge kindlad, ärge kartke: Vaata, Teie Jumal!... Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti!" Jes 35,4-5
Jeesus tervendab ja täidab Jumala tõotused. Ta ei ravi lihtsalt üht haiget paljudest, vaid meid kõiki. Tulemuseks on enam elu — Jumala riik meis endis ja meie ümber.
Aamen.Surnumere äärses Golden Tulip Privilege hotellis iseenesele jutlustades. 10.09.2006

Kurttumma Mk 7:31-37 Effataa! Tüürose alalt ja tuli läbi
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [3] Sisupuu sitemap
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [103]
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [498]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [297]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [508]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [638]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [652]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [698]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [943]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1028]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [3] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [103] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [132] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Pühapäev, 17. jaan. 2021., kell 21:09 - parim aeg päevast
või tee uus
[4058] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0345s