Ei ma sellest kirjastusest midagi. Tänu Integraalne psühholoogia Teadvus, ... nüüd ees ootamas mitu põnevat

link mille sain sõbrannalt, Veel eile ei teadnud ma sellest kirjastusest midagi. Tänu raamatule, link mille sain sõbrannalt, on mul nüüd ees ootamas mitu põnevat päeva, sest taolised on mu lemmiklektüür. Taas panen oma isiklikud mõtted sul Integraalne psühholoogia Teadvus, ... Veel eile ei teadnud ma sellest kirjastusest midagi. Tänu raamatule, link mille sain sõbrannalt, on mul nüüd ees ootamas mitu põnevat päeva, sest taolised on mu lemmiklektüür. Taas panen oma isiklikud mõtted sulgudesse, kuigi tihtipeale ei tsiteeri raamatut otseselt, vaid sõnastan ümber, otsetsitaadid panen

Integraalne psühholoogia Teadvus, ... maiken kolmapäeval, 15. juunil 2005., kell 12:39:23 Integraalne psühholoogia Teadvus, vaim, psühholoogia, teraapia Ken Wilber, kirjastus "Külim" Veel eile ei teadnud ma sellest kirjastusest midagi. Tänu raamatule, www.raamatukoi....22347 mille sain sõbrannalt, on mul nüüd ees ootamas mitu põnevat päeva, sest taolised on mu lemmiklektüür. Taas panen oma isiklikud mõtted sulgudesse, kuigi tihtipeale ei tsiteeri raamatut otseselt, vaid sõnastan ümber, otsetsitaadid panen jutumärkidesse. Loomulikult on kõik järgnev taas lühikonspekt mulle endale, et kui ma seda siin loen, meenub ka ülejäänu raamatust. I Suurest Olemise Ahelast ehk Suurest Olemise Kapsapeast ......mateeria A----------------------------1 ......füüsika .......elu A B--------------------------2 .......bioloogia .........psühholoogia A B C-------------------------3 .........meel .........hing (subdiilne) A B C D-----------------------4 .........teoloogia ..........vaim (kausaalne) A B C D E----------------------5 ..........müstitsism Kõik see kokku moodustab Vaimu, mis pole duaalne. Vaim on kõrgeim tasand ja ka kõigi tasandite mitteduaalne Alus. Need põhitasandid on teadvuse holonid. Holon on tervik, mis on osa teisest tervikust. Näiteks: aatom on osa molekulist, molekul osa rakust, rakk on osa terviklikust organismist. Universum koosnebki holonitest. Ülaltoodud viis tasandit on holarhiad Wilber kirjutab, et "s

Integraalne psühholoogia Teadvus, ...

maiken kolmapäeval, 15. juunil 2005., kell 12:39:23
Integraalne psühholoogia Teadvus, vaim, psühholoogia, teraapia Ken Wilber, kirjastus "Külim"

Veel eile ei teadnud ma sellest kirjastusest midagi. Tänu raamatule, www.raamatukoi....22347 mille sain
sõbrannalt, on mul nüüd ees ootamas mitu põnevat päeva, sest taolised on mu
lemmiklektüür. Taas panen oma isiklikud mõtted sulgudesse, kuigi tihtipeale ei
tsiteeri raamatut otseselt, vaid sõnastan ümber, otsetsitaadid panen jutumärkidesse.

Loomulikult on kõik järgnev taas lühikonspekt mulle endale, et kui ma seda siin loen,
meenub ka ülejäänu raamatust.
I
Suurest Olemise Ahelast ehk Suurest Olemise Kapsapeast

......mateeria
A----------------------------1
......füüsika

.......elu
A B--------------------------2
.......bioloogia

.........psühholoogia
A B C-------------------------3
.........meel

.........hing (subdiilne)
A B C D-----------------------4
.........teoloogia

..........vaim (kausaalne)
A B C D E----------------------5
..........müstitsism


Kõik see kokku moodustab Vaimu, mis pole duaalne. Vaim on kõrgeim tasand ja ka kõigi
tasandite mitteduaalne Alus.

Need põhitasandid on teadvuse holonid.

Holon on tervik, mis on osa teisest tervikust.

Näiteks: aatom on osa molekulist, molekul osa rakust, rakk on osa terviklikust
organismist.

Universum koosnebki holonitest. Ülaltoodud viis tasandit on holarhiad


Wilber kirjutab, et "suures Elu Jões võime näha, et neis laineis pole midagi
lineaarst ega jäika. Inimesed võivad olla erinevates olukordades eri
lainetel."(Hingesugulase leidmine on sellise inimese leidmine, kellega ollakse
ühistel lainepikkustel kõige enam)

(Huvitav on mulle järjekordne kogemus selle kohta, et kui ma olen ise mingisuguse
termini välja mõelnud , siis hiljem loen sedasama kusagilt raamatust. Nii on olnud
palju kordi. Panen siia oma kolm aastat tagasi kirjutatud luuletuse, mis ilmus ka
kogumikus:
ELUJÕEL

Elujõel on oma pikkus —
see su hingeüllus-rikkus.
Mida võimsam mõtte ilu,
seda pikem jõel on elu.

Elujõel on oma sisu:
seal võib olla palju risu,
vihkamise saasta — nõge,
kui ei puhastata jõge.

Elujõel on salakarid -
vähe neid, kui jõge harid.
Vältida on neid nii lihtne,
tundes vetel kõiki ohte.

Elujõel on kerge nendel,
kellel voolusäng on kindel:
selleks on kõik kümme käsku
ja kui oled karma-usku.
*)Kuid eri lainetel võivad olla ka inimese erinevad alaisiksused, seega on üldine areng
väga segane asi, ütleb Wilber.

"Me elame mustrilises Kosmoses ning et praktiliselt kõigi kultuuride intelligentsed
mees- ja naissoo esindajad suudavad neid rikkaliku tekstuuriga mustreid avastada."

"Suur Kapsapea on armastuse - erose, agape, karuna, maitri ja kuidas iganes seda ka
ei kutsutaks - multidimensionaalne võrestik, mis ei jäta ühtegi Kosmose nurgakest oma
hoolitsusega puudutamata ega oma armu müsteeriumide suhtes pimedaks."

"Eksisteerib rikkaliku tekstuuriga teadvuse vikerkaar, mis ulatub alateadvuslikust
minateadvusliku ja seejärel üliteadvuslikuni....ma viitan igavikulisele filosoofiale
(ja Suurele Kapsapeale) sageli kui premodernismi tarkusele... me seisame HIIGLASTE
õlgadel ja meil oleks väga soovitav seda meeles pidada."

( Ma olen alati imestanud nende inimeste üle, kes väidavad, nagu nad oleksid targad
iseenesest. Alati nad süüdistavad teisi selles, et kuule, ütle midagi ka omast peast.
Olen kindel, et keegi ei saa omast peast küll midagi ütelda. Suur osa loojaist ja
sensitiividest on tunnistanud, et mitte nemad ei kirjuta, vaid nende kaudu
kirjutatakse või seda teeb inspiratsioon...)

Suur Kapsepea on potentsiaal, mitte midagi etteantut

Põhiholonid pole muutumatud (platonlikud, hegellikud, husserllikud)... suured joogid,
pühakud ja targad on juba paljusid transpersonaalseid sfääre kogenud - seega on meis
endis juba potentsiaal neid kõrgemaid tasandeid kogeda...Jumal on meile need kõrgemad
potentsiaalid igaveseks andnud, või et need loodi teedrajavate pühakute ja tarkade
poolt ning muutusid seejärel meile morfogeeniliste väljade ja evolutsiooniliste
uuristuste kujul kättesaadavaks...arenguliinid kulgevad läbi Suure Kapsapea tasandite
(teadvuse põhistruktuuride).

Kognitiivne liin

"Praeguseks on enamik teadlasi jõudnud üksmeelele Piaget`suurima puuduse osas -
Piaget väitis, et kognitiivne areng (mille all peeti silmas loogilis-matemaatilist
kompetentsust) on ainus põhiline arenguliin.Nüüdseks on aga kogunenud suur hulk
tõendeid selle kohta, et arvukad erinevad arenguliinid (nt ego, moraal, afektiivne,
interpersonaalne, kunstiline jne) võivad rulluda lahti suhteliselt sõltumatult."

VAHEKOKKUVÕTE

"Suur Kapsapea on lihtsalt suur morfogeneetiline väli, mis on oma olemuselt
arenguline ruum, kus inimpotentsiaal saab lahti rulluda."

(Siit tulenebki seletus, miks inimesed üksteist ei mõista. Omades välja, mis on
madalam kui teistel, ollakse varmad kasutama sõnu, mida ma eile võrdlesin: tark ja
rumal. Tõeliselt kõrge ei rutta kedagi madaldama - seda teevad vähemarenenumad.
Seepärast hindangi ma vaid nende kriitikat, kes oskavad mu puudusi analüüsida iroonia
ja salvamiseta......
arvan ka, et suur osa hinnanguist, mida me üksteisele oleme andnud, on sündinud tänu
meie piiratusele ja samas ka soovile näida targana...ma ei usu, et ükski hinnang
kedagi muuta suudaks....koolis arvatakse ekslikult, et hinded ja hinnangud on head,
ent õppima paneb ikkagi tahe... hinnang ja hinne on väga sageli tahte suretajad -
eriti, kui nad on negatiivsed, olen seda ise kogenud ja tihti kõrvalt jälginud)

Mina

See, mida kõik kutsuvad "minaks" (lähiminaks) on ühtaegu nii pidev funktsioon kui ka
arenguvoog. See tähendab, et mina on koht, kus paiknevad identiteet, tahe, metabolism
ning navigatsiooni -ja kaitsemehhanismid jne.

Mina areneb läbi Suure Kapsapea põhilainete: materiaalsest minast kehamina, mentaalse
mina, hingemina ja lõpuks minatu Minani.

Minaga seotud vood" Mida aga mitte ükski esimese astme meemidest ei suuda teha, on teiste meemide
olemasolu väärtustamine."

(Seda suudab teha näiteks taas Doris Kareva, kes ei halvusta küll kedagi ilmaasjata)

"Kõik esimese astme meemid mõtlevad, et nende maailmavaade on õige või parim
perspektiiv. Väljakutsetele reageerib esimese astme meem negatiivselt, pahvatab
ägedalt, kasutades ohu korral omaenese vahendeid. Sinine kord tunneb ennast väga
ebamugavalt nii punase impulsiivsuse kui oranzi individualismi suhtes. Oranz
individualism arvab, et sinine on lollide jaoks ja et roheline egalitarism on nõrk ja
hädine.."lk.58

"Kõik see hakkab koos teise astme mõtlemisega muutuma...selle tõttu suudab teise
astme mõtlemine näha, et kõigi erinevate meemide poolt mängitavad rollid on
vajalikud."

(Siinjuures viitan taas inimestele, kes ei rutta midagi naeruvääristama ega hukka
mõistma.)

(Taas meenuvad ka mu omaenda luuletused, mis siia sobivad:

Kui oled murdnud ruumist läbi,
oled veidi uueks muutunud:
kui ka oled nõrga kuuse käbi,
oled tugevust juba puutunud

ja saad ehk jõudu suurest jõest,
ma mõtlen, targast suguõest,
kes aitab mõista, piire nihutada,
oma piiratust, egoismi nahutada...

sest eks viimased on takistuseks,
et ruumi piirid muutund ahistuseks.
Sest vaata, mis on toimund ajaloos -
elu on me kõigi mõtte sümbioos.

*
Kaugele universumi
näen öös.
Päeval pilku hoian
oma töös.
Sellepärast õhtuti
ma istun väljas,
hing on avali,
maailm on paljas -
lahti mu ees,
on hõlmamatu,
köidab ta mind
vastupandamatult.
Tähed vilguvad
oma morsekeeles —
nemad teavad,
neil on meeles.
*
Kuulatan tihti vaikuses
oma mõtete tulemist.
Saadetakse kõiksusest
osi me elu valemist.

Tervik kokku ei saagi vist,
pusle biljonitükine.
Küll on me elus otsimist,
ennast ta sisse trükime.

Jäljed meist on nii kirevad -
osa mustad või tumedad,
mõned suisa ka säravad,
muist on meeldivalt sumedad.

Vajame hella tervitust,
et julgeda olla kohal —
oled osake tervikust —
kõigi helk on me nahal..

Kuulan tihti vaikuses
sinu mõtete tulemist:
saadetakse kõiksusest
osi ühisest valemist.
---------------------------------------
"See sõnum, mille kaasaja teadus meile edastas, on kõhedusttekitavalt kõle.
Erakordsel teekonnal mateeriast keha, meele, hinge ja vaimuni peatas teaduslik
materialism rännaku kõige esimeses staadimis ning teatas, et kõik hilisemad arengud
on üksnes lõbusate tolmukübemekeste tants. Miks need kübemed otsustasid püsti käima
hakata ja lõpuks luuletusi kirjutama, seda ei selgitatud. Või pigem, seda seletati
juhuslikkuse ja juhusliku valikuga, just nagu saaks kaks lolli kokku pannes
Shakespeare`i. Sensoorne-motoorne sfäär kuulutati aisaks tõeliseks sfääriks ja
peatselt hakati ka vaimse tervist defineerima kui kohanemist selle "reaalsusega"

II osa

TEE

Premodernismist modernismini

"Tõeliselt integraalne psühholoogia soovib kindlasti haarata endasse ka inimkonna
religioossed ehk spirituaalsed mõõtmed."

Ajalooline epohh nimega modernism on ennast defineerinud antireligioonina. Modernism
tähistas Jumala surma. Kuid modernismist leiab ka ääretult positiivseid aspekte: ta
tõi kaasa liberaalse demokraatia; võrdusus, vabaduse ja õigluse ideaalid,
orjapidamise lõpu....premodernismil oli vähemalt üks tugev külg, mis modernismil
puudus: ta tunnistas terve Suure Kapsapea olemasolu, inimese kõrgemate potentsiaalide
üldise kaardi olemasolu.Suur kapsapea langes modernismiajal teadusliku materialismi
ohvriks ehk nähtuste küüsi, mida nimetatakse lauskmaaks ja millest kaasaja maailm
tänaseni ei ole õieti vabanenud.
(Eestiski on on kaalukeeled Suure Kapsapea kahjuks : Ervin Õunapuu ja väga paljud
teised)

"Lauskmaa on lihtsalt usk, et tõeline on ainult parempoolne maailm - mateeria/energia
maailm, mida uuritakse empiiriliselt inimmeelte ja nende pikenduste abil
(teleskoobid, mikroskoobid, fotoplaadid jne)"

lk. 75
"Lühidalt, modernismil õnnestus kultuurilised sfäärid (või neli
kvadranti)(kvadrantides juttu lk.71) kangelaslikult üksteisest lahutada...kuid selle
asemel, et liikuda edasi ja sfäärid integreerida, lubas modernism sellel olulisel ja
vajalikul eristumisel liiga sageli muutuda ebavajalikuks ja patoloogiliseks
dissotsiatsiooniks: kunst, moraal ja teadus fragmenteerusid ning see lubas
agressiivsel teadusel teised sfäärid koloniseerida ja nende üle domineerida."

(Sama võib öelda ka hetkeseisu kohta Eesti luules, kus kohtab üsnagi agresiivset
suhtumist ja vaid ühelaadse luule domineerimist. Isegi nii sügava luuletaja nagu
Doris Kareva kohta võtab mõni ilkuja õigust irvitada. Nii kohtabki kriitikas risti
vastupidiseid arvamusi: hea näide on kogu "Klaviir", mida Berk Vaher "Sirbis" maha
tegi, aga teine kriitik "Loomingus" (vist oli seal just) kiitis)

Premodernismi ja modernismi abielu võimaldaks liikuda paljulubava konstruktiivse
postmodernismi suunas, ühendades kunsti, moraali ja teaduse teadvuse erakordse
spektri igal tasandil kehast meele, hinge ja vaimuni.


Premodernismi parim osa - kõikide tasandite arvestamine

modernismi parim osa - kvadrantide arvestamine)

postmodernismi parim osa - hõlmas kahe esimese integreerimist
Modernistilkke teerajajaid

James Mark Baldwin 1861-1934 oli üks esimesi, kes hakkas analüüsima arnguid kõigis
kvadrantides..ta oli esimesi suuri modernistlikke teadlasi, kes võttis sisuliselt
kogu Olemise ja Teadmise Suure kapsapea - preloogilisest kehast loogilise meele ja
transloogilise vaimuni - ning eristas need tasandid esteetiliseks, moraalseks ja
teaduslikuks kogemusviisiks, näidates lisaks, et kõigi nede liinide areng toimub läbi
mainitud põhitasandite. Tema saavutust ilmselt niipea korrata ei suudeta. Lk. 86

Jürgen Habermas (s. 1920) Ta on elusolevatest kõige laiahaardelisem, kuid ta
ignoreerib paraku kõrgeimat mina.

Sri Aurobindo (1872-1950) India suurim mõttetark ja filosoof...ühendab jooga abil
ebamaise ja maise, vaimu ja mateeria...suurimaks puuduseks on kõiki teoreetikuid
ühendav puudus, nimelt, pärast oma eluaega tehtavate oluliste avastuste kättesaamatus.

Abraham Maslow (1908-1970) Ta kogus tõendeid selle kohta, et igal Suure Kapsapea
tasandil on erinev vajadus, et need vajadused kerkivad esile hierarhiliselt ja
prepotentselt ning et igaühes meis peitub potentsiaal läbida kõik need tasandid-
vajadused.

III

KÜPSEMINE


Integraalne mudel

Vaimu arheloogia

Mina ja mina patoloogiad lk.91
Tüüpiline teraapia lk.99

(Siin on huvitav termin "alaisiksus", mis selgitab mulle ära, miks massid on rumalad)

Neljakavadrandiline ehk integraalne teraapia
-------------------------------------------
1.Ülemine parempoolne kvadrant - individuaalne, objektiivne, käitumisse puutuv)
füüsiline

dieet - Atkins, Eades, Ornish, vitamiinid, hormoonid
strukturaalne - raskuste tõstmine., aeroobika, matkamine, rolfing jne

Neuroloogiline
farmakoloogiline
aju/meele aparaadid - aitamaks kutsuda esile teadvuse teeta-ja deltaseisundeid

2.Ülemine vasakpoolne kvadrant (individuaalne, subjektiivne, kavatsuslik)

Emotsionaalne - tai chi, bioenergeetika, praana ehk tundeenergia tsirkuleerimine, qi
gong
seks- tantristlik seksuaalne ühendus, ennast ületav, kogu keha haarav seksuaalsus
Mentaalne

teraapia - psühhoteraapia, kognitiivne teraapia, töö varjuga
visioon - teadvustatud elufilosoofia omandamine, visualiseerimine, positiivne
kinnitamine
Vaimne
psüühiline (shamaan, joogi) - shamanistlik või loodusmüstitsism, tantrismi esimesed
faasid
subdiilne - (pühak) - jumalik müstitsism, yidam, kontemplatiivne palve, tantrismi
edasijõudnumad faasid
kausaalne (mõttetark) - vipassana, eneseuurimine, paljas tähelepanu, keskenduv palve,
Tunnistamine, vormitu müstitsism jne

3. Alumine parempoolne kvadrant (kultuuriline, interobjektiivne) -
süsteemid - vastutustunde arendamine gaia, looduse, biosfääri ja kõigi tasandite
geopoliitiliste infrastruktuuride suhtes
Institutsiooniline - hariduslike, poliitiliste ja kodanikukohuste täitmine pere,
riigi, linna, rahvuse ja maailma ees.

4.Alumine vasakpoolne kvadrant (kultuuriline, intersubjektiivne)-
Süsteemid - pere, sõprade suhete muutmine oma kasvamise osaks, mina
detsentraliseerimine
Kogukonna teenimine - vabatahtlik töö, kodutute varjupaigad, vaestemajad jne.
Moraal - suhestumine intersubjektiivse hea maailmaga, kaastunde laiendamine kõigile
mõistuslikele olenditele

Integraalse praktika üldine mõte on piisavalt selge: treeni keha, meelt, hinge ja
vaimu minas, kultuuris ning looduses EHK SIIS ÜRITA ARENDADA KOGU SPEKTRIT NII MINA-,
MEIE-KUI SEE-SFÄÄRIS.
mIDA ROHKEMATE KATEGOORIATEGA TEGELEDA, SEDA TÕHUSAMAKS NAD KÕIK MUUTUVAD

Maailmavaated lk.119

Kui sul on ainult aistingud, tajud ja impulsid, siis on maailm arhailine.

Kui lisada kujundite ja sümbolite tajumise võime, paistab maailm maagiline.

Kui lisada mõisted, reeglid ja rollid, muutub maailm müütiliseks.

Kui esile kerkivad formaal-reflektiivsed võimed, ilmub nähtavale ratsionaalne maailm.

koos visioonloogikaga tõuseb esile eksistentsiaalne maail,.
Kui subtiilne esile kerkib, muutub maailm jumalikuks.
kui esile kerkib kausaalne, muutub mina jumalikuks Mitteduaalse esile kerkides
kogetakse maailma ja mina ühtse vaimuna.

Modernismist postmodernismini


Keel kõneleb.
Lõviosa postmodernistliku poststrukturalismi vormidest on tärganud briljantse ja
teedrajava Ferdinand de Saussure`i töödest.
S järgi koosneb lingvistiline märk materiaalsest tähistajast (kirjutatud sõna,
lausutud sõna, sellele lehele kantud märgid) ja kontseptuaalsest tähistatavast (see,
mis kerkib meelde, kui inimene näeb tähistajat), mis mõlemad erinevad tegelikust
detonaadist.

Sõna ise tähendust kanda ei saa. sõna "koor" omab tähenduse vaid tänu struktuurile
kui tervikule Siit sai alguse strukturalism.
Iga märk on holon

Tähendus on kontekstist sõltuv.

Kontekstid on lõputud ehk piiritud.
(Seda mõistes ei naeraks mitte keegi kedagi, sest kui inimene suudab konteksti
mõista, saab ta aru ka märgist: näiteks kasvõi luuletusest, mis tundus nadi või
halb...see selatab ära, miks inimene oma tööd hindab, aga teine seda ei pruugi
hinnata...miks soovitatakse jätta luuletus aastaks seisma, et seda siis uuenenud
inimesena ümber hinnata)

Sügavus sõidab puhkusele lk.169

Pm eitab sügavust!!!!

(Mulle tundubki, et praegu on väga moodne pm-lik luule, kuna seal puudub sügavus, on
ainult oskuslikult maalitud pind,hetkevisioonid,narkootikumide ja alkoholi nautimine,
ropendamine, mis on pm-le omane, )

"Sisemus puudub, sügavus puudub. See lause sobiks suurepäraselt äärmusliku
postmodernismi kreedoks. Nii nagu modernism langes sageli dissotsiatsiooni ohvriks,
nii langes postmodernism sageli pindade ohvriks."


(Veel meeldis mulle raamatus väga see koht lk.152, kus räägiti madalamate impulsside
võimest kõrgemaid struktuure kaaperdada. Meenus kohe üks mu lemmikaforismidest:
eetika ei võida pärsi sageli, sest ta ei kasuta alatuid vahendeid....
Probleem on selles, et kui tribalism ja tungid kaaperdavad ratsionaalsuse poolt
leiutatud kaasaegsed tehnoloogiad, on tulemused katastroofilised...madalamatest
madalamad motiivid saavad teostatud, kuitribalism võidab: Auschwitz oli tribalismi
lõppmäng.
Mulle tundub, et tihtipeale kohtab seda lõppmängu leebemat vormi ka tänapäeval üsna
sagedasti, eriti poliitikas)

Postmodernismi tuumaks on tõlgendamine. Kõiki parempoolseid sündmusi -
sensomotoorseid objekte, empiirilisi protsesse saab vaadelda.
vasakpoolseid ehk sisemisi sündmusi seevastu vaadelda ei saa. Armastust, kadedust,
imetlust , kaastunnet nähakse introspektsiooni ja tõlgendamise abil.
Integraalse psühholoogia jaoks tähendab postmodernism paljusid asju.. Teadvusel on
võime konstrueerida ja luau: teadvus peegeldamsiega koos loob maailma — maailm pole
ainult taju ja tõlgenudus. Teadvus on lõputult holooniline — see on postmodernismi
lõppsõnum.

"Suur osa keha-vaimu probleemist on lauskmaa poolt tekitatud" lk.172
Just modernism ja postmodernism taandas Kosmose lauskmaaks, küsimust kehast-vaimust
peetakse lahendamatuks.

( Arvan, et kui inimene loob keerukaid masinaid, siis pole ta ometi võimeline looma
ühtegi aju. Järelikult meie aju kui kellegi teise looming on keerukaim aparaat, mis
kunagi ilma loodud. Võimalik, et kusagilt kosmosest saab meie aju mõjutada, nii nagu
meie teleripuldi abil paneme teleri tööle, sisestame arvutisse programme.)"Colin
McGinn ütleb lihtsalt, et meil ei õnnestu mitte kunagi lahendada küsimust, kuidas
teadvus ajust esile kerkib. See on järeldus, milleni jõudsid füsikalistid ise! …Minu
väitel tekib osa nendest raskustest põhjusel, et mõlemad põhiseisukohad on võtnud
omaks lauskmaa mõisted ja üritavad jõuda lahenduseni nende mõistetega
zongleerides….lk 174/175"

KEHA paikneb meeles, kuid Aju on kehas.


"Tuleb arendada võimet tajuda oma Mina sügavamaid kihte, mis paljastavad kõrgemaid
reaalsuse tasandeid: suurt sisemust, mis on taga — mida sügavam, seda reaalsem.
Iidsed targad õpetasid meile, et just mitmekihilise, füüsilist, emotsionaalset,
mentaalset ja spirituaalset dimensiooni hõlmava reaalsuse tõttu ei ole reaalsus
lihtsalt ühetasandiline nähtus, mis on kõigi jaoks vaatamiseks välja pandud, vaid iga
reaalse tasandi mõistmiseks tuleb saavutada teatud ADEKVAATNE tase. Hing ei jookse
lihtsalt niisama füüsilises maailmas ringi, teda ei ole võomalik palja silmaga näha
Kui soovid näha hinge, tuleb pöörduda sissepoole.! Lk 187"

"Tänu sellele, et modernism väärtuste sfäärid üksteisest eristas, suutis
postmodernism näha, kui tihedalt on neli kvadranti omavahel seotud…igal holonil on
neli kvadranti.Maailm ei ole pelgalt objektiivne parempoolne nähtus, vaid tal on
sisemine sügavus, teadvus, sisemus s.o vasakpoolsed maailmad täies hiilguses.
Konstruktivism tähendab, et teadvus üksnes ei peegelda maailma, vaid aitab teda ka
konstrueerida. Konstruktualism tähendab, et holonid on nagu kapsalehed lõputult
üksteise sisse mässitud…Kosmos on lõputult holooniline — selles seisneb
postmodernismi sõnum." LK 190

"See Eros on sama Toimiv Vaim, mis paiskas ennast laiali ja lõi tohutu, imepäraseid
võimalusi pakkuva morfogeneetilise välja (mida nimetatakse Suureks kapsapeaks).
Iseendast, mateeria vormis, ta sündis;
iseendast, elu vormis, ta jätkus;
iseendast, meele kujul, hakkas ta ärkama.
Seesama Toimiv Vaim eristas ennast evolutsiooni edasise mängu käigus heaks, tõeseks
ja ilusaks. Ja nüüd hakkab seesama Toimiv Vaim endast kollektiivsel tasandil
teadlikuks muutuma ja paneb alguse integraalsete teooriate ja võrgustik-ühiskonnani —
ning hakkab aegamööda taas hoolivuse unustanud maailma killukesi kokku kleepima.
Täpselt samamoodi on see Toimiv Vaim ka selle raamatu autoriks ja ühtlasi selle
lugejaks. Eelteadvuslikust mina-teadvusliku ja lõpuks üliteadvuslikuni jätkub suur
Mäng ning võimas jõgi voolab ja tema kuulsusrikkad vood tormavad Ühe Maitse ookeani,
mida tegelikult kunagi ei unustatud ega tegelikult kunagi ei leitud, see on
templikatusele langevate vihmapiiskade heli, mis ainukesena on." Lk192

(Väga poeetiline ja võimas lõpp, nagu sümfoonia kulminatsioon ja pärastine
rahunemine-kirgastumine.) Ei ma sellest kirjastusest midagi. Tänu Integraalne psühholoogia Teadvus, ... nüüd ees ootamas mitu põnevat
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [99] Sisupuu sitemap
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [484]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [294]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [504]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [637]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [652]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [695]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [942]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1026]
Chris: Koroonakriis - mis seis on laenude ja finantseerimisega?, Käesolev blogipostitus räägib sellest,.. [1077]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [99] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: .. [128] Korraliku kodulehe tegemine
Erki: .. [110] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Laupäev, 16. jaan. 2021., kell 13:25 - parim aeg päevast
või tee uus
[6272] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0447s