Igavese sõnade juurde... Joh Rikutud meeleolust usukindluseni... jüngrid ütlesid seda kuuldes: See

60Siis Rikutud meeleolust igavese elu sõnade juurde... Joh 06,60-69 60Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda? 61Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid sell Rikutud meeleolust usukindluseni... Rikutud meeleolust igavese elu sõnade juurde... Joh 06,60-69 60Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda? 61Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile: Kas see ärritab teid? 62Aga mis on veel siis, kui te näete Inim

Rikutud meeleolust usukindluseni... Safnat esmaspäeval, 28. augustil 2006., kell 14:50:24 Mis juhtub siis kui usk ei tundu enam kasulikuna ja Meistri sõnad tunduvad võimatuina. Mõtisklusi Joh 6:60-69 üle. Rikutud meeleolust igavese elu sõnade juurde... Joh 06,60-69 60Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: "See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?" 61Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile: "Kas see ärritab teid? 62Aga mis on veel siis, kui te näete Inimese Poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? 63Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. 64Kuid teie seas on mõned, kes ei usu." Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. 65Ja ta ütles: "Seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa." 66Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. 67Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: "Kas teiegi tahate ära minna?" 68Siimon Peetrus vastas talle: "Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, 69ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha." Äkiline meeleolu muutus... Äkki meeleolu muutub. Oli hea mõttevahetus ja siis libises üle huulte mingi ootamatu vihje ja seltskonna meeleolu oligi muutunud. Keegi tegi mingi źesti, mingi avalduse, teine tundis, et teda rünnati ja suhted purunesidki. Meeleolud m

Rikutud meeleolust usukindluseni...

Safnat esmaspäeval, 28. augustil 2006., kell 14:50:24
Mis juhtub siis kui usk ei tundu enam kasulikuna ja Meistri sõnad tunduvad võimatuina. Mõtisklusi Joh 6:60-69 üle.

Rikutud meeleolust igavese elu sõnade juurde...
Joh 06,60-69

60Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: "See sõna
on ränk, kes suudab seda kuulda?"
61Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast
nurisevad, ütles neile: "Kas see ärritab teid?
62Aga mis on veel siis, kui te näete Inimese Poega
üles minevat sinna, kus ta oli enne?
63Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis
ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu.
64Kuid teie seas on mõned, kes ei usu." Jeesus teadis ju algusest
peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab.
65Ja ta ütles: "Seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa
tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa."

66Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud
enam koos temaga.
67Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: "Kas teiegi tahate ära
minna?"
68Siimon Peetrus vastas talle: "Issand, kelle juurde me peaksime
minema? Sinul on igavese elu sõnad,
69ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha."

Äkiline meeleolu muutus...

Äkki meeleolu muutub. Oli hea mõttevahetus ja siis libises üle huulte mingi ootamatu vihje ja seltskonna meeleolu oligi muutunud. Keegi tegi mingi źesti, mingi avalduse, teine tundis, et teda rünnati ja suhted purunesidki.

Meeleolud muutuvad äkki. Vestlused muutuvad valjemaks ja agressiivsemaks, osavõtjad võtavad kindalamaid seisukohti, lõpuks mõni tõuseb ja läheb minema.

Kõik me tunneme selliseid olukordi ja nendega polegi nii kerge hakkama saada. Asi võib lõppeda suhete katkemisega perekonnas, sõprusringis, kolleegide ja naabrite vahel aastateks. Üks ei taha teisest enam midagi kuulda. —see on inimlik.

Sama juhtub loetud evangeeliumis. Jüngrid, kes rohkem või vähem tundsid end Jeesusega seotuna, ärrituvad selle üle, mida ta ütleb ja hakkavad nurisema. Esmalt avaldavad nad oma arvamust kitsamas ringis ja siis kandub see nurin üha laiematesse hulkadesse. "See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?" Paljud distantseeruvad, sest nad ei suuda Jeesuse poolt öeldut uskuda ega vastu võtta.

Mida teeb Jeesus? Ta märkab, et meeleolu on muutumas. Kuid ta ei püüa muutuvat meeleolu uuesti kontrolli alla saada, seda pehmendada, siluda. Vastupidi, Ta läheb veelgi kaugemale, andes neile, kes pahandusid, põhjust veelgi enam pahandada: "Kas see ärritab teid? Aga mis on veel siis, kui te näete Inimese Poega üles minevat sinna, kus ta oli enne?" Kui Jeesus sellist olukorda ei pehmenda, vaid isegi tugevdab, siis peab midagi väga otsustavat mängus olema.

Oletus

Loetus peegeldub ka koguduse olukord esimese kristliku sajandi lõpus, mil evangelist Johannes kogetu kirja pani. Oli tekkinud suur hulk neid, kes varajasest kogudusest kaugenesid, kuna see, mida nad olid uskunud ei tundunud enam usutava ja olulisena. Nad oleksid tahtnud midagi vaimsemat. Koguduses kõneldi aga Kristuse surmast, ihust ja verest ning jagatud elust. Paljusid see enam ei rahuldanud. Niisiis oli koguduses tegemist olukorraga, mida kõigil järgnevatel sajanditel võib täheldada.

Tarbimisele orienteerunud, funktsionaalsele ja materialistlikule ajastule tundub uskmumine võimatuna. Me tahaks "religiooni", kuid ei mingit usku. Usk on ei miski ja usklik inimene ei keegi. Meie pealiskaudne kultuur kirjeldab usaldust naiivsusena. Andestus tundub nõrkusena ja järeleandmine vaenlasele allaandmisena. Isegi kui tõtt rääkida, ei anna see valijahääli. Õhtustes uudistes ei kõla jutt andestusest sugugi patriootlikuna. Usk on meie ajastule ja kultuurile ei miski. Kuid usk on alati ei miski olnud. Veelgi teravamaks muutub olukord, kui selle "eimiski" nimel kutsutakse oma elu muutma.

See on üks nägemus kristlusest. Kuid on olemas ka teine, meie isiklikku usku puudutav külg. Evangelist tuletab meelde, et samasuguses olukorras juhtis Jeesus oma õpilased õpetatu tuuma juurde: "Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu." Ainult maisus ahendab elu võimalused pinnalisse tarbimisse. Ainult vaimsuses ei muutu meie elus midagi. Me vajame mõlemat. Jeesuses Kristuses on meile tõelise inimese ja tõelise Jumala tee sealpoolsusesse ette elatud.

Sellel teel pannakse meie usk valikute ette

Klemens Nodewald oma raamatus "Aplaus sidrunipressile" (Herder Verlag,Wien 2002) on kirjeldanud usu läbikatsumist nii:

Pimedas usus puudub paras mõõt kahtlust.
Fanaatilises usus puuduvad inimlikkus ja headus.
Hirmunud usus puudub Jumala suur süda, avarus ja suurejoonelisus.
Ainuõiges usus puuduvad ausus ja alandlikkus, halastus ja kaastunne.
Leiges usus puuduvad südame tuli ja soojus.

Tahaksin säilitada kahtluse,
ilma milleta mu usk jääb pimedaks ja väikseks.
Tahaksin kahtlusest hoolimata usaldada,
sest muidu ei saa ma oma usku proovile panna ja see ei kasva.
Tahaksin kogu südamega armastada,
sest muidu on mu usk veretu ja armetu.

Jumala riigi sõnumi tuum

Jeesus paneb oma kuulajad Jumala riigi sõnumi tuuma ette. See ületab kõik senised religioossed ja ajaloolised kogemused. Ta ütleb, et Ta on Jumala ja Inimesepoeg, keda ülendatakse taas, mitte iseenda õigeksmõistmiseks, vaid inimeste õigeksmõistmiseks, kes teda usuvad ja tunnistavad.

See on tõeline väljakutse. Jutt ei ole enam heast meeleolust ja armsast atmosfäärist. Jutt on Jumalast, Tema sõnumist ja meie usust või uskmatusest selle suhtes. Jutt on meist endist ja meile esitatud küsimusest: "Kas teiegi tahate ära minna?"

Trööst, lootus ja tulevik

Peetrus viib selle küsimuse jüngrite siseringi ja sealt uuesti Õpetaja enda ette: "Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha."

Koos selle Peetruse tunnistusega, mis pole sugugi endastmõistetav, kuid mis võib meiegi tunnistuseks kujuneda, säilis troost ja lootus, mis osutab meie meeleoludest ja tunnetest kaugemale. Neile, kes elust otsivad enam kui "leiba ja tsirkust" on vastuseks see, kellel on igavese elu sõnad, kes ise on elu leib.
Ja nii ma võingi tunnistada: "Issand, Sinul on igavese elu sõnad keset maist teekonda!"

Aamen

Rakveres,
27.08.2006.
Igavese sõnade juurde... Joh Rikutud meeleolust usukindluseni... jüngrid ütlesid seda kuuldes: See
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [20] Sisupuu sitemap
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [120]
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [542]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [322]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [514]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [661]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [658]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [705]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [951]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1030]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [20] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [120] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [153] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Kolmapäev, 20. jaan. 2021., kell 11:56 - parim aeg päevast
või tee uus
[3100] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0367s