On mis elab meis kõigis. See Sangar tõkete võitmise igivana kood.

inimese areng, täisvereline elu Sisemine sangar on legend, mis elab meis kõigis. See on inimese areng, täisvereline elu ja võimalike tõkete võitmise igivana kood. Kõikides kultuurides ja kõigil aegadel on jutustatud lugusid suurtest inimeste Sangar Sisemine sangar on legend, mis elab meis kõigis. See on inimese areng, täisvereline elu ja võimalike tõkete võitmise igivana kood. Kõikides kultuurides ja kõigil aegadel on jutustatud lugusid suurtest inimestes, sangarites, kes päästavad oma hingesuurusega nõrku ja saavad sellest rahulduse. Sangar on piire

Sangar maiken reedel, 17. juunil 2005., kell 10:44:48 Vajan hetkel sellist teksti. Leidsin ja panen siia. Allikat hetkel ei teagi. Sisemine sangar on legend, mis elab meis kõigis. See on inimese areng, täisvereline elu ja võimalike tõkete võitmise igivana kood. Kõikides kultuurides ja kõigil aegadel on jutustatud lugusid suurtest inimestes, sangarites, kes päästavad oma hingesuurusega nõrku ja saavad sellest rahulduse. Sangar on piire ületav inimene , kes kasutab oma võimeid teiste teetnimiseks ja õiguse kaitseks.(14) Ainus võimalus mitte otsustada ise oma tegemiste üle on lasta teistel seda teha. ( 47) See, mida sa teed ja kuidas maailma tunnetad, sõltub su indetiteedist ( kes oled), loomusest ( missugune oled), väärtushinnangutest ( mida tähtsaks pead), käitumisviisidest ( kuidas väljendad oma sisemust vaistlike välikute kaudu) ja eesmärkidest ( kuhu sa pürid). ( 57). Elu positiivne areng põhineb isiksuse kujunemisel ja meelte valitsemise õpetmamisel. ( 58) Ainus tee ülespoole viib sissepoole ( 59) Mida parem inimene sinust saab ,seda suuremaks kasvavad ka takistused. See on igipõline kasvuseadus.( 59) Sel hetkel, mil nõrk hakkab iseenda eest vastutama, hakkab ka tema jõud kasvama. Hetkel, mis tugev süüdistab oma väsimuse pärast nõrka, hakkab tema jõud kahanema. Inimene võib olla kas tugev või nõrk mis tahes sotsiaalses grupis või elusituatsioonis. Tähtis pole ametikoht, varaline seisund ega vanus. Kriitiliseks piiriks tugeva ja nõrga vahel on suhtumine vastutusse. (64). Sangar

Sangar

maiken reedel, 17. juunil 2005., kell 10:44:48
Vajan hetkel sellist teksti. Leidsin ja panen siia. Allikat hetkel ei teagi.

Sisemine sangar on legend, mis elab meis kõigis. See on inimese
areng, täisvereline elu ja võimalike tõkete võitmise igivana kood.
Kõikides kultuurides ja kõigil aegadel on jutustatud lugusid
suurtest inimestes, sangarites, kes päästavad oma hingesuurusega
nõrku ja saavad sellest rahulduse. Sangar on piire ületav inimene ,
kes kasutab oma võimeid teiste teetnimiseks ja õiguse kaitseks.(14)
Ainus võimalus mitte otsustada ise oma tegemiste üle on lasta
teistel seda teha. ( 47)
See, mida sa teed ja kuidas maailma tunnetad, sõltub su
indetiteedist ( kes oled), loomusest ( missugune oled),
väärtushinnangutest ( mida tähtsaks pead), käitumisviisidest (
kuidas väljendad oma sisemust vaistlike välikute kaudu) ja
eesmärkidest ( kuhu sa pürid). ( 57).
Elu positiivne areng põhineb isiksuse kujunemisel ja meelte
valitsemise õpetmamisel. ( 58)
Ainus tee ülespoole viib sissepoole ( 59)
Mida parem inimene sinust saab ,seda suuremaks kasvavad ka
takistused.
See on igipõline kasvuseadus.( 59)
Sel hetkel, mil nõrk hakkab iseenda eest vastutama, hakkab ka tema
jõud kasvama. Hetkel, mis tugev süüdistab oma väsimuse pärast nõrka,
hakkab tema jõud kahanema. Inimene võib olla kas tugev või nõrk mis
tahes sotsiaalses grupis või elusituatsioonis. Tähtis pole
ametikoht, varaline seisund ega vanus. Kriitiliseks piiriks tugeva
ja nõrga vahel on suhtumine vastutusse. (64).
Sangar peab saama tugevaks, et suuta aidata oma ligimest, sangar
areneb kiiremini, kui aitab teistel kasvada. Seda teeb ta vabastades
omaenda ja teiste meeled viirustest, st. Illusioonidest, millega me
elame. Ohtlikem viirus on mõte, et ei pea püüdlema või ei saa püüda
olla enamat kui praegu. ( 65).

Sangariks kasvamise kuus etappi:
1. süütus
2. kutse seikluseks
3. kaalukas proovikivi
4. liitlaste leidmine
5. läbimurre
6. pühitsemine

Süütuse etapis ei mõjuta sangari elu tugevad välismõjud. Elu on
vaikne ja turvaline, ent puudub täitumus. Tulevane sangar hakkab
otsima oma elule suunda ja eesmärki. ( 72)
Sangari otsingutega seondub alati endisest lahtiütlemine,
frustreerumine, langus, varasema elu hülgamine, oma päritolu
eitamine või mist tahes muu tegu, mis takistab paradiisi, lõpetab
eelmise eluperioodi. ( 73)
Varsti päras seiklema siirdumist hakkab sangar kohtama oma
jõuvarudega võrreldes ülivõimsaid proovikive. Ta talub kaotust,
kaotades kõik või langedes ahvatluste võrku. Nii sööstab sangar
katsumustesse, kust ei pääse varasemas elus õpitu toel. Ta elab üle
kriise, olles sageli kohkunud, kõhklevas ja kahetsedes
seiklemaminekut. ( 75)
Seiklema mineku tegelik põhjus on arenemisvajadus. ( 76 )
Vaid teistega ühinedes ja ise arenedes võidab sangar ülisuured
proovikivid teel oma lõppeesmärgi poole. Ta saab aru, et üksi ja
olemasolevate oskustega on võimatu võita. Peab kasvama ja ühinema.
Neljas etapp ehk liitlaste leidmine on olukord, kus sangar leiab oma
teelt endasarnaseid või endale sama lõppeesmärgi püstitanud inimesi,
loomi või mütoloogilisis olendeid. Sangar liitub nendega ühise
väljakutse nimel. ( 76)
Liitlaste leidmise etapis vabaneb inimene oma varasemast olemusest,
õpib uusi oskusi, areneb vaimselt ja füüsiliselt ning omandab jõu,
mille abil pääseb viiendasse ehk läbimurde etappi.
Läbimurde etapil ekh lõpliku võidu saavutamise hetkel suudab sangar
ühendada iseenda ressursid ja teda toetavate inimeste jõud võimsaks
relvaks, millega võidetakse vägev katsumus. Läbimurre tähendab
sageli ka valgustatuks saamist, nii sisemist kui ka välist võitu.
Sangar mõistab, et ta ei läinud reisile midagi saama, vaid kellekski
saama. (77)
Kuuendas etapis pühitsetakse võitu. Sangar saab autasu, mis on
sageli suurem ja väärtuslikum kui see, mida ta endale alguses
soovidagi julges.
Otsi oma eesmärki ja jäta seljataha see, mis enam su ellu ei kuulu.
Saa teadlikuks oma katsumustest. Analüüsi olukorda ja selle
võimalikke tagajärgi, tunnista tõsiasju. Ära muutu uhkeks. Otsi abi.
Teeni teisi. Pühenda võitlusele ja usalda iseennast. Tähista oma
edu. ( 78)
Igaüks, kes teenib teisi, muutub ise tugevamaks ( 82)
Kuidas elab sisemine sangar?
Ta väärtustab iseennast, sest võimatu on austada teisi, austamata
iseennast. Ta usub oma võimetesse. Ta on tänulik selle eest, mis tal
on ja mida ta saab. Ta jõuab oma eesmärkideni, jäädes truuks oma
väärtushinnangutele ja põhimõtetele. Ta keskendub elule siin ja
praegu. Ta ei võitle selle vastu, mida e isaa muuta. See teeb
sangari psüühiliselt väga tugevaks. Ta tunneb end rikkana selle sõna
sügavamas tähenduses, mitte materiaalses tähenduses, mistõttu tal on
kerge jagada kõige endale kuuluvat teistega. Ta teenib oma eesmärki,
olles valmis ohverdama oma heaolu enesest suurema koosluse heaks.
Sisemine sangar elab, teenides oma ligimesi. Algsest eesmärgist
võõrandunud inimesed ei mäleta enam, et me oleme kariloomad, kes
leivad oma leiavad oma sotsiaalse, emotsionaalse ja majandusliku
positsiooni ühiskonnas vaid üksteist teenides. ( 83)
Edukuse tähtsaim mõõdupuu on tänulikkus, võime soovida võimalsute
piirides.( 84)
Su elu eesmärk on meelerahu. See on õnnelik seisund, mis tuleneb
sellest, et sa tunned end elavat harmoonias oma väärtushinnangute ja
eesmärkidega. Kõik, mida teed, on suunatud liikumisele suurema
meelerahu poole. Need, kes suudavad säilitada meelerahu peaaegu
pidevalt, elavad hüvelist elu. ( 86)
Meelerahu sünnib sellest, kui ollakse tänulik selle eest, mis on, ja
julgetakse edasi minna ilma pideva kaotushirmuta. Meelerahu sünnib
siis, kui tehakse asju, mida peetakse väärtuslikuks. Meelerahu on
inimese väärtushinnangute, eesmärkide ja identiteediga vastuolus
oleva tegemata jätmise loomulik tulemus...Meelerahu on võimalik
leida, pühendudes asjadele, mida peetakse väärtuslikuks. ( 86)
Endast kõik andnud inimene on harva endas ja oma tulemustes pettunud
(86)
Inimesed jagatakse selgepiiriliselt võitjateks ja kaotajateks nende
sotsiaalse ja majandusliku positsiooni alusel. Tegelikkuses sisaldab
võit ja kaotus pisut rohkem tasandeid kui vaid kokkuvõtte sellest,
kas sul on raha või ei . või kas sul on tööd või pole...Inimese
väärtust ei saa siduda mingite väliste hinnangute või
staatusesüsteemidega, kui ta ise sellega ei nõustu.(87)
See, kes pole endas kindel, tekitab ebakindlust ka teistes( 89)
See, kes ise ei osale, ei saa ka reeglite üle otsustada. Need, kes
loobuvad võimalusest tõusta oma jalgadele ja kasvada sangariks,
elavad poolikult. See väljendub kadeduses, negatiivsetes
emotsioonides, allaandmises. (89)
Sangarluse olulisim tegur on julgus. Julgus on iseloomuomadus, mis
sünnitab rohkem energiat kui miski muu. Julge inimene suudab olla
aus iseenda ja teiste vastu. See tuleneb asjaolust, et ta ei karda
tegelikkusele silma vaadata. Julge inimene suudab välja astuda selle
eest, mida õigeks peab. Tänu oma julgusele ei mõtle ta esmajoones
enesele ja oma turvalisusele, vaid asetab esikohale põhimõtted.
Julge inimene on varmas jagama, sest ta ei karda imajäämist. Julged
õpivad kiiremini, abistavad teisi ja elavad sageli harmoonilisemat
elu. Julgus nakatab ka teisi, see aitab ümbritsevatel inimestel olla
ausamad, sirgjoonelisemad ja tugevamad. Kas julgus on omadus või
oskus? Paljud usuvad, et julgus on omadus, inimese isiksuse
lahutamatu osa. Mina seevastu väidan, et julgus on oskus, mida saab
õppida. ( 90)
Täisverelise elu tähtsaks eelduseks on kogu elu kestev
õppimine. Kui inimene lakkab õppimast, lakkab ta ka arenemast. Kui
inimene ei arene enam, siis ta määndub...Õppiv inimene suudab omaks
võtta muutused ja mandumisele vastu astuda. ( 95)
Kui koged midagi, saad vaid sina ise otsustada, mida see kogemus
sinu jaoks tähendab. Sa võid niisama hästi masendudada oma
nurjumistest kui ka rõõmustada nende üle — vahe on vaid tähenduses,
mille oma kogemusele annad. ( 104) On mis elab meis kõigis. See Sangar tõkete võitmise igivana kood.
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [96] Sisupuu sitemap
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [479]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [289]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [502]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [635]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [651]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [694]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [941]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1025]
Chris: Koroonakriis - mis seis on laenude ja finantseerimisega?, Käesolev blogipostitus räägib sellest,.. [1076]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [96] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: .. [125] Korraliku kodulehe tegemine
Erki: .. [107] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Laupäev, 16. jaan. 2021., kell 04:20 - parim aeg päevast
või tee uus
[4457] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0466s