Identiteedist südameteni Mk 7,1-8; Usulise identiteedi otsingust puhta südameni... ja mõned kirjatundjad, kes olid

1Ja Usulisest identiteedist puhastatud südameteni Mk 7,1-8; 14-23 1Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, 2nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsema Usulise identiteedi otsingust puhta südameni... Usulisest identiteedist puhastatud südameteni Mk 7,1-8; 14-23 1Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, 2nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. 3Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, k

Usulise identiteedi otsingust puhta südameni... Safnat laupäeval, 2. sept. 2006., kell 23:11:17 Kõik me otsime oma elus mingit kindlust, mingit kuuluvust. Sügavaim kindluse otsing on seotud sageli usulise identiteedi otsinguga. Kuid siingi on oma ummikteed. Kõik, mis hiilgab pole kuld. Usulisest identiteedist puhastatud südameteni Mk 7,1-8; 14-23 1Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, 2nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. 3Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. 4Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud, ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada: karikate ja kausside ja katelde [ja lavatsite] pesemist. 5Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt: "Miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega?" 6Aga Jeesus ütles neile: "Kui hästi on teist, silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud: "See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. 7Ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi." ... 14Ja kui Jeesus oli taas rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile: "Kuulge mind kõik ja mõistke! 15Väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. 16[Kui kellelgi on kõrvad

Usulise identiteedi otsingust puhta südameni...

Safnat laupäeval, 2. sept. 2006., kell 23:11:17
Kõik me otsime oma elus mingit kindlust, mingit kuuluvust. Sügavaim kindluse otsing on seotud sageli usulise identiteedi otsinguga. Kuid siingi on oma ummikteed. Kõik, mis hiilgab pole kuld.

Usulisest identiteedist puhastatud südameteni
Mk 7,1-8; 14-23

1Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud
Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde,
2nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab
pesemata kätega leiba söövat.
3Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on
kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate
pärimusest.
4Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on
käsi loputanud, ja on palju muud, mida nad on võtnud
pidada: karikate ja kausside ja katelde [ja lavatsite] pesemist.
5Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt: "Miks sinu
jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba
pühitsemata kätega?"
6Aga Jeesus ütles neile: "Kui hästi on teist,
silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud:

"See rahvas austab mind huultega,
nende süda on aga minust kaugel.
7Ilmaaegu nad teenivad mind,
õpetades õpetusena inimeste käskimisi."
...
14Ja kui Jeesus oli taas rahvahulga enda juurde kutsunud,
ütles ta neile: "Kuulge mind kõik ja mõistke!
15Väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes
võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja
tuleb, rüvetab inimest.
16[Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu!]"
17Kui Jeesus läks rahvahulga keskelt koju, küsisid ta
jüngrid temalt selle tähendamissõna tähendust.
18Ja tema ütles neile: "Kas teiegi olete mõistmatud? Kas
te ei saa aru, et miski väljast inimesse tulev ei saa teda
rüvetada,
19sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle
välja?" Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud.
20Aga ta ütles: "Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab
inimest,
21sest seest, inimese südamest, tuleb välja halbu arutlusi,
hooramist, vargust, tapmist,
22abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust,
liiderlikkust, kadedust, pühaduseteotust, kõrkust, rumalust -
23kõik need pahed tulevad seest välja, ja need
rüvetavad inimest."
Näivus ja tõelisus

Loetud evangeeliumi kuuldes meenuvad vanasõnad ja kõnekäänud:
Kõik ei ole kuld, mis hiilgab.
Mesi suus, sapp südames.
Libe keel, tige meel.
Tasane vesi, mudane põhi.
Hunt muudab karva aga meelt ei muuda.

Kõik need vanasõnad ja kõnekäänud ütlevad, et võib olla väga suur vahe välise ja sisu vahel. Väline puhtus ei tähenda veel südame puhtust. Kurjad mõtted, hoorus, vargus, tapmine, abielurikkumine, ahnitsemine, kurjus, kavalus, liiderlikkus, kadedus, pühaduseteotus, kõrkus, rumalus ei ole puhtad, vaid mustad. Selline loetelu kõlab nagu suur pattude register.
Kuid selline loetelu võib kõlada ka suure vabandusena: minu mõtted pole kurjad, ma ei varasta, ei riku abielu ega kavalda. Võib-olla teised on sellised, aga mina olen "puhas". Mina pesen oma käed puhtaks.

Sõnum algkogudusele

Loetud sõnumiga juhatab evangelist Markus sisse terve rea jutustusi, milles Jeesus puutub kokku paganatega, sattudes samas usuliselt innukate variseride ja kirjatundjate kriitika alla. Markus kirjutab paganakristlastele, kes vajasid selgust kultusliku puhtuse küsimustes. Juudi kommete ja tavade mittetundmise tõttu peeti neid sageli "teise järgu kristlasteks". Nõnda siis jutustabki Markus loo Jeesuse kokkupõrkest variseridega "rituaalse puhtuse" küsimustes.

Usuline uuendusliikumine ja Jeesus

Kes need variserid ja kirjatundjad siis olid? Jeesuse aegne usuline maastik oli küllaltki värvikas. Hoolimata suurtest erinevustest elulaadis, ühendas kõiki juute Jeruusalemma tempel. Seda mitte ainult piltlikult, vaid sõna otseses mõttes. Suurtel pühadel kogunes kogu Vahemere äärne juutlus Jeruusalemma templis. Templiteenistus oli juutluse usulise identiteedi alus. See oleks võrreldav eestlaste hoiakuga olla vähemalt kord aastas jõulukristlane.

Variseride usuline uuendusliikumine eemaldub sellest arusaamast ja asetab rõhu Vana Testamendi usuliste ja sotsiaalsete eeskirjade täitmisele. Seejuures ei pooldanud nad pimedat käsule kuuletumist. Variserid vaidlesid tundide viisi erinevate eeskirjade tõlgendamise ja rakendamise üle. Milliseid juhiseid tuleks tingimata täita? Millised on teisejärgulised? Millal võiks teatud ettekirjutusi eirata? Milline on suurim käsk, millest lähtudes võiks kõiki teisi hinnata?

Jeesuski tegeleb oma õpilastega samade küsimustega. Tema hoiak käsuseaduse suhtes on vägagi "variserlik". Käskude ja ettekirjutuste üle võib ja peabki diskuteerima. Nii tegeleb ta põhjalikult küsimusega: milline on suurim käsk? (Mt 22,28-34) ja saab seejuures kirjatundjate heakskiidu osaliseks.

Pisut teistsugune näide on meie tänane sõnum. Siin arutleb Jeesus söögieeskirjade üle.

Vajadus piire kindlustada

See, mis Jeesust variseridest lahutas ei olnud mitte arutluse meetod, vaid sisu. Variseride eesmärgiks on rituaalse puhtuse ja usulise identiteedi kindlustamine. Nad teevad kõik, et mitte ühtki kultuslikku käsku rikkuda.
Sellised rituaalsed eeskirjad, mida leidub igas religioonis, korrastavad inimeste usulist praktikat, omavahelist kooselu ja annavad usulise identiteedi. Kui keegi selliseid reegleid, mis sageli ei ole väljaspoolseisjatele arusaadavad, täidab, siis ta tunnistab end antud usku kuuluvaks.
Selliseid reegleid on juutidel, kristlastel, hindudel ja muhameedlastel. Võõras ja kultuuriliselt vaenulikus keskkonnas aitab selline reeglitest kinnipidamine väga väikestelgi usulistel gruppidel säilitada oma eripära.

Variserid teevad kõik, et säilitada kultuslikku puhtust. See tähendab aga seda, et nad eristasid ennast rangelt "ebapuhastest tölneritest, hooradest, varastest, pidalitõbistest ja teistest patustest", kes rikkusid käsuseadust ja traditsiooni. Nad kindlustavad oma piire, et välistada patu nakkust.

Just selles punktis erineb Jeesus radikaalselt variseridest. Jeesus elab ilma eraldavate piirideta. Ta ei karda kokkupuutumist teistsugustega. Ta annab puhtale ja ebapuhtale uue tõlgenduse. Mitte inimeste kultuslik ebapuhtus, vaid pühadus ja selgus, mis Jeesusest endast kiirgub, on puhastav ja nakkav.

Vaadelgem siis Jeesuse sõnumit lähemalt.

Mustatud ja puhtad

Kui Jeesus variseridega kokku puutus, siis ei halvustanud ta nende puhtuse ja pühaduse taotlust kui sellist. Kuid Ta märkas ebatervet arengut: kaitstes end hirmunult käskude ja keeldudega eraldusid variserid üha enam kaasinimestest. Siin on puhtad ja seal ebapuhtad. Lõppude lõpuks ei seisa vastastikku pestud ja pesemata käed, vaid inimlikult sorteeritud, kaalutud väärtuslikuks või väärituks kuulutatud inimesed. Tookord olid nendeks tölnerid ja patused. Nad esindasid oma elu ja uskumustega patuse ja õnnetu elu segu. Muidugi seda nende inimeste silmis, kes oma usulist identiteeti kaitsesid. Nad ei tunne teed vabanemisele. Nad ei tunne teed inimeste juurde. Puhtad on hoitud ja roojased paika pandud. Nende vahel on kuristik. Halastust siin ei tunta.
Kaasaegne ühiskond liigendub teiste tunnuste alusel
Augustikuu "Psychologie Heute"’s ilmus artikkel, mis kirjeldab ühiskonda kui hiiglaslikku corcoranide kogu. Mis on corcoran? Corcoran on tegelikult väikelinn Californias, millel on linnast endast palju tuntum vangla. Vangla iseärasuseks on see, et territoorium on jagatud nn. ruumikolooniateks, mille kõige tähtsamaks elemendiks on piirid. Kui kanda see üle ühiskonnale, siis on siin "valged corcoranid", rikaste ja edukate turvaliselt suletud kolooniad ( My home is my castle) ja "mustad corcoranid" nn. vaeste linnaosad ja getod. Igas corcoranis valitseb oma elustiil, mis kirjeldab käitumist, riietust, toitumis- ja vabaajaveetmise tavasid. Kes oma corcorani elustiili vastu eksib on "must lammas" või "valge vares", tal puudub õige identiteet. Varem või hiljem tuleb tal siit mujale kolida. Niisiis näeme me sama teemat ilmalikus kuues jalutamas meiegi tänavatel ja turuplatsidel.
Jumala halastus

Jeesus tunneb inimloomuse sügavusi. Kui nad vaid kuulaksid, siis nad mõistaksid, mida Ta ikka ja jälle ütleb. Olulised pole mitte inimeste pärimused, vaid Jumala käsk meie südames. Armasta Jumalat ülekõige ja ligimest nagu iseennast. Jeesus seletab seda sõnadega ja sellega, kuidas Ta inimestega kohtub. Ta jagab neile Jumala halastust.

Me näeme oma ümber ikka ja jälle neid, kes püüavad oma usulist identiteeti üha uute müüride ja tarade ehitamisega kaitsta. Nad küsivad seda ka meilt: miks teie sellega ei tegele? See on ju endastmõistetav, et käsi tuleb pesta.

Lugesin ühe 80-aastase sakslanna lapsepõlvemälestusi. Isa õpetas teda, et iga kord kui ta on juudile kätt andnud, tuleb käed puhtaks pesta. Ja veelgi parem olevat juudile üldse mitte kätt anda.

Ema ütleb lapsele: "Parem on, kui sa nende naaberhoovi lastega ei mängi. Pese käed puhtaks!" - " Miks, ema?" — "Ära küsi. Pese puhtaks! Saad veel sügelised."

Jeesus kutsub inimesed enda juurde. Tal on neile midagi öelda: Jumal pakub meile kätt. Ta ei karda meie "sügelisi". Inimestega kokku puutudes ei muutu Jumal roojaseks. Vastupidi, isegi pidalitõbised saavad Tema halastuse läbi puhtaks! See on juba midagi! See on evangeelium.

Kuri, mis tuleb seestpoolt

Peaaegu et jämedalt, vähemalt väga poleemiliselt, lükkab Jeesus need välised asjad kõrvale, mille taha inimesed end peidavad. Ühest küljest pestud käed, teisest küljest suletud suu — ühest küljest "valged vestid" — teisest küljest häbematud sõnad. See puudutab meid. Jeesus vaatab sellele, mis on südames. Ta näeb seal kurje mõtteid, hoorust, vargust, tapmist, abielurikkumist jne.

Sümbolid ja rituaalid võivad puhtust tõotada, võib-olla meid isegi kurja eest kaitsta, aga kui kurjus on südames, siis ei aita väline kord ja traditsioonid. See, et inimene on inimesele hunt, seda teadsid juba vanad roomlased. Kuid nad ei teadnud, et terved rahvad võivad üksteist maha müüa või üksteisele kõrri karata.

Jeesus juhib tähelepanu sellele, mis meie südameis toimub. Ta teab, kui palju surmavat mürki see võib endas kanda. Pole juhuslik, et Ta loetleb 12 pattu. See viitab asjaolule, et see loetelu pole lõplik. Pole juhuslik, et esimesel kohal seisab "hoorus" (kr. "porneia") ja siis tuleb taas "abielurikkumine". Elame ühiskonnas, kus usutakse, et kõike saab raha eest. Meile pakutakse tervist, õnne ja armastust. Oleks vaid raha, mille eest osta! Kuid kõik ei ole müüdav ja ostetav.

See, mis viimselt maksab

Jaakobus ütleb oma kirjas, et " iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuse varju." (Jak 1,17)
Mõelgem valguse Isale, kes on meie elu ja õnne allikas. Ta on "oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas." (s. 18)

See on väga tabav mõte: Tõe Sõna on meie ema. Jumala sõna varjab, kaitseb, aga esitab ka väljakutseid. Uuestisünd algab Jumala sõna kuulmisest, meeleparandusest, Kristuse lunastustöö vastuvõtmisest ja leiab väljenduse tõelises jumalateenistuses. Hea puu kannab head vilja: "Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata." (s.27)

Vaeslapsed ja lesed esindavad siin kõiki neid inimesi, kes on üksi või mahajäetud. Nad peavad oma eluga üksi hakkama saama. Vana Testamendi Psalmides ülistatakse Jumalat, kes vaeslaste ja leskede eest hoolt kannab.

Ülekantud mõttes: "puhas" on see inimene, kes vajaduse korral on valmis ka oma sõrmi määrima. "Puhas" on inimene, kes teist kannatab ja on valmis teda oma hoole alla võtma.

Me vajame Jaakobuse pilku, et mõista, mida Jeesus meile on öelnud. Kui Jeesus kutsub inimesed enda juurde: Kuulge mind kõik ja mõistke! Siis Ta ei alusta kõrgteoloogiast ega elulaadist, vaid sellest, mis on meie südames. See, mis sealt välja tuleb, on ehmatav. Kes võiks meid puhastada? Üksnes see, kes ei jätnud meid üksi, vaid suri meie eest!

Kes on "puhtad"? Mitte need, kes muretsevad üksnes oma "pestud käte" ja "puhta vesti" eest, vaid need, kes on teel halastust ja õigust vajavate kaasinimeste juurde. Nad armastavad Jumalat ülekõige ja ligimest nagu iseennast. Nende armastus hävitab kurjad mõtted, hooruse, varguse, abielurikkumise, kasuahnuse, kurjuse, kavaluse, kadeduse, laimu, kõrkuse ja rumaluse.

Osadus Jumalaga

Olulised pole mitte välised reeglid, rituaalsed êestid ega inimeste arvamused.
Oluline on osadus Jumalaga. Oluline on osadus Jumalaga ennastohverdavas ja teenivas armastuses.
Oluline on osadus Jeesuse Kristusega, kes puhastab meid kõigest patust.
Tema sööb ühes nendega, keda "puhtad" on seltskonnast välja heitnud.
Isegi ristil rippudes ütleb ta röövlile oma kõrval: "Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis." (Joh 23,43).

Täitku meie südameid ennastohverdava ja teeniva armastuse vaim!

Pärnus,
3.09.2006.a.Identiteedist südameteni Mk 7,1-8; Usulise identiteedi otsingust puhta südameni... ja mõned kirjatundjad, kes olid
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [45] Sisupuu sitemap
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [138]
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [569]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [338]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [517]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [665]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [662]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [708]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [955]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1036]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [45] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [138] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [173] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Pühapäev, 24. jaan. 2021., kell 01:10 - parim aeg päevast
või tee uus
[3415] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0364s