Jean-Pierre valgustas Haiitil praktiseeritavaid rahvameditsiini-võtteid, Zombid — müüt või tegelikkus?

on maailma kultuuripärandisse loonud võimsaid ja Intervjuu doktor Jean-Pierre Delatour'ga valgustas Haiitil praktiseeritavaid rahvameditsiini-võtteid, mis on maailma kultuuripärandisse loonud võimsaid ja müstilisi kuvandeid. Doktor Jean-Pierre Delatour, kuid Zombid — müüt või tegelikkus? Intervjuu doktor Jean-Pierre Delatour'ga valgustas Haiitil praktiseeritavaid rahvameditsiini-võtteid, mis on maailma kultuuripärandisse loonud võimsaid ja müstilisi kuvandeid. Doktor Jean-Pierre Delatour, kuidas Te 1996. aasta kevadel Haiitile, Deschapelle haiglasse tööle sattusite? Seda lähetust pakuti Ü

Zombid — müüt või tegelikkus? Toomas Tõeleid kolmapäeval, 22. dets. 2004., kell 16:04:12 Dr. Delatour uuris Haiitis praktiseeritavat voodookultuuri 96-98. aastal Deschapelle haiglas töötamise kõrvalt. Intervjuu doktor Jean-Pierre Delatour'ga valgustas Haiitil praktiseeritavaid rahvameditsiini-võtteid, mis on maailma kultuuripärandisse loonud võimsaid ja müstilisi kuvandeid. Doktor Jean-Pierre Delatour, kuidas Te 1996. aasta kevadel Haiitile, Deschapelle haiglasse tööle sattusite? Seda lähetust pakuti Ühinenud Rahvaste organisatsiooni poolse abimissiooni käigus. Missiooni olulisemaks eesmärgiks oli abisaadetiste otstarbeka kasutamise organiseerimine. Minu töö hõlmas veel paari sealset meditsiinilist olukorda kirjeldava analüüsi kirjutamist. Kas Teie ametlik töö oli seotud sealse rahvameditsiini uurimisega? Mitte väga olulisel määral. Abiorganisatsioonide eesmärgiks on arendada ikkagi tänapäevast biomeditsiinilist lähenemist. Sealseid traditsioonilisi ravivõtetteid ei ole suuremat integreeritud. Kuigi võiks. Ma olin ise väga huvitatud Haiitisse minekust, sest olin varem sealsete ravivõtete kohta äärmiselt palju kaudsetest allikatest uurinud. Samuti kütsid huvi üles varasemad kogemused antropoloogilistelt ekspeditsioonidelt. Kui kõrge on tänane Haiiti meditsiini tase? Sellele saab vastata kahetiselt. Ametlik lähenemine puudutab ainult tänapäevaselt üles ehitatud biomeditsiinisüsteemi, mis on ressursside nappuse tõttu pidevalt alafinantseeritud. Loomulikult ei jätku riigil, mille GDP iga elaniku kohta on napilt $1600 väga p

Zombid — müüt või tegelikkus?

Toomas Tõeleid kolmapäeval, 22. dets. 2004., kell 16:04:12
Dr. Delatour uuris Haiitis praktiseeritavat voodookultuuri 96-98. aastal Deschapelle haiglas töötamise kõrvalt.

Intervjuu doktor Jean-Pierre Delatour'ga valgustas Haiitil praktiseeritavaid rahvameditsiini-võtteid, mis on maailma kultuuripärandisse loonud võimsaid ja müstilisi kuvandeid.

Doktor Jean-Pierre Delatour, kuidas Te 1996. aasta kevadel Haiitile, Deschapelle haiglasse tööle sattusite?
Seda lähetust pakuti Ühinenud Rahvaste organisatsiooni poolse abimissiooni käigus. Missiooni olulisemaks eesmärgiks oli abisaadetiste otstarbeka kasutamise organiseerimine. Minu töö hõlmas veel paari sealset meditsiinilist olukorda kirjeldava analüüsi kirjutamist.

Kas Teie ametlik töö oli seotud sealse rahvameditsiini uurimisega?
Mitte väga olulisel määral. Abiorganisatsioonide eesmärgiks on arendada ikkagi tänapäevast biomeditsiinilist lähenemist. Sealseid traditsioonilisi ravivõtetteid ei ole suuremat integreeritud. Kuigi võiks.

Ma olin ise väga huvitatud Haiitisse minekust, sest olin varem sealsete ravivõtete kohta äärmiselt palju kaudsetest allikatest uurinud. Samuti kütsid huvi üles varasemad kogemused antropoloogilistelt ekspeditsioonidelt.

Kui kõrge on tänane Haiiti meditsiini tase?
Sellele saab vastata kahetiselt. Ametlik lähenemine puudutab ainult tänapäevaselt üles ehitatud biomeditsiinisüsteemi, mis on ressursside nappuse tõttu pidevalt alafinantseeritud. Loomulikult ei jätku riigil, mille GDP iga elaniku kohta on napilt $1600 väga palju raha ultraheliaparaatide, laserteraapia või mikrokirurgia jaoks. Selles suhtes siis on tase suhteliselt madal.

Rahvameditsiin kasutab seevastu tõeliselt unikaalseid vahendeid, mis on iseloomulikud vaid sellele regioonile. Äärmiselt huvitav on just uskumuste, sotsiaalsete võrgustike ja rahvameditsiini omavaheline tihe põimitus. Modernne biomeditsiin on Haiiti rahvameditsiini kõrget taset kuni viimaste aastakümneteni jõuliselt eitanud, seega õõnestanud olulisel määral ka usku selle efektiivsusesse.

Mis sellise lõhenemise põhjustas?
Loomulikult on mul endal biomeditsiini alal harituna raske kõikide vastuolude juuri näha, kuid, need on lihtsalt erinevad suunad. Üks ei ole parem kui teine, need on lihtsalt erinevad diagnoosi määramise ja ravivõtete kasutamise metoodikad. Rahvameditsiin on Haitil toiminud aastasadu, biomeditsiin on seevastu tööstusimperialismi poolt mahitatult alles viimase neljakümne aasta jooksul jõuliselt sisse tunginud.

Kas zombid on tegelikult olemas?
Inimeste zombideks muutmine on Haiiti rahvameditsiinis, vodoo religiooni ja sotsiaalsete kontrollimehhanismide poolt mahitatud, reaalselt eksisteeriv rituaal. Zombide müstifitseerimine ja igasugune tolmukeerutamine nende umber on tekkinud eelkõike sellest, et Haiiti valitsus ei julgenud selle nähtuse olemasolu kuni viimase ajani tunnistada.

CIA the World Factbook pakkus 1982. aasta andmetel välja, et Haiitil on 80% rooma katoliiklasi, 16% protestante, 3% teisi religioone ja üks protsent ateiste. Tegelikkus on pisut teistsugune. Hoolimata mistahes võõrreligioonide ambitsioonidest, praktiseerib kaks kolmandikku rahvast aktiivselt vodood.

Kust pärinevad voodoo juured ja millist mõju see Haiiti ühiskonnale avaldab?
Vodoo pärineb Lääne-Aafrikast, tänastelt Benini aladelt. Kaheksateistkümnenda sajandi lõpus toodi ajavahemikul 1780-1790’ prantsuse kolonialistide poolt Lääne-Aafrikast Haiitile 370 000 neegerorja. 1791. aastal Haiitil toimunud revolutsiooni käigus aeti kolonialistid maalt välja ja deklareeriti iseseisvus. Haiiti on sellest ajast kuni tänaseni olnud iseseisev riik.

Vajadusest ühiskondlikke protsesse ja sotsiaalseid suhteid reguleerida, võeti vastsete lääne-aafriklaste poolt üle nende endi kodustes kogukondades praktiseeritud religioossed riitused ja sotsiaalsed kombestikud. Haiitilt on voodoo vähesel määral levinud ka Jamaikale ning USA lõunaosariikidesse. Haiiti sotsioloogiline kooslus ja võimusuhted olid aga kahest viimatinimetatust sootuks erinevad.

Mis olid inimeste zombideks muutmise põhjused?
Väike täpsustus: on mitte olid. See oli ja on veel ka tänapäeval üks sotsiaalse kontrolli viise. Zombideks muudeti sotsiaalsetest ühiselureeglitest olulisel määral üle astunud inimesed — kurjategijad, kes oleksid muidu ühiskonnas kehtivat tasakaalu ja harmooniat lõhkunud.

Tugevate neurokeemiliste mürkidega töödeldud kurjategijad kaotasid praktiliselt täielikult enda tahte, langesid stuupurisarnasesse olekusse ning olid rikkamate farmerite põllul vähenõudlikuks ning kuulekaks tööjõuks.

Zombistamine ei olnud ainult robustne inimeste orjastamine, vaid religioossete riituste ja sügavate uskumuste toel tugevaks ühiskondlikku korda säilitavaks faktoriks. Sügav hirm zombiks muutmise ees mõjus äärmiselt distsiplineerivalt.

Kuidas inimeste zombideks muutmine käib?
Maagiline zombipulber (coup poudre) mõjub nii sissevõtmise, sissehingamise kui ka välispidiselt, naha kaudu. Pulbri peamiseks toimeaineks on lunnkalast (Sphoeroides testudineus) või siilkalast (Diodon hystrix) eraldatav kange närvitoksiin tetrodotoksiin (TTX) Pulbri koostisse kuuluvad veel mitmesugused komponendid: konnad, meriussid, sisalikud, ämblikud, jahvatatud inimluud ja kurikuulus ogaõun (datura plant.)

Tetrodotoksiin paralüseerib ohvri täielikult. Metabolismi tase langeb niivõrd madalale, et ka professionaalsed meedikud ei suuda elu märke leida. Jaapanis, kus on teaduslikult analüüsitud suuremal hulgal tetrodotoksiinimürgistuse juhtumeid, on teada mitu lunnkala söömise tagajärjel surnuks kuulutatud ohvrit, kes on hiljem ellu ärganud. Huvitava asjaoluna võib esile tuua, et mürgitusohvril säilib kogu paralüseerituna oleku ajal teadvus, kuid ta ei suuda end vähimalgi määral liigutada.

Kas ühekordne zombipulbri manustamine muudab inimest kogu eluks?
Nii ja naa. Minu andmetel kasutatakse tetradotoksiini ikkagi ainult ohvri paralüseerimiseks, et see tseremoniaalse matuserituaali käigus piisavalt ‘surnuna’ näiks. Tetradotoksiinimürgitus põhjustab huulte ja näo sinisekstõmbumist, metabolismi taseme kriitilisest langusest oli juba varem juttu.

Paralüseeritud ‘laip’ kaevatakse peale vodoo preestri poolt läbi viidud matusetseremooniat üles ja turgutatakse jälle eluvaim sisse. Edaspidi kasutatakse ohvri zombina hoidmiseks tõenäoliselt tetradotoksiini kõrval või asemel teisi metabolismi taset ja närviringe blokeerivaid aineid. Ühena võidakse kindlasti kasutada ka kurikuulsat ogaõuna.

Nurokeemiliste muutuste kõrval tuleks kindlasti olulise aspektina rõhutada sotsiaalseid muutusi. Kord surnuks kuulutatuna on äärmiselt raske vastupidist tõestada või enda inimõigusi taga ajada.

Kas zombikultuur on omane ainult Haiitile või on seda ka mujal täheldatud? Hmm, minu teada ei ole täpselt samasugust tetradotoksiini abil uinutatud ja siis jälle üles äratatud kurjategijate ja vaimuhaigete kasutamist põllutöödel kusagil mujal täheldatud. Kurjategijate ja vaimuhaigete ühiskonnast isoleerimist kasutatakse aga vägagi paljudes riikides. Teil on seal Eestis ju ometigi vanglad?

Haiitis oli küllaltki nõrk majanduslik heaolutase ja seepärast oleks kinniste vaimuhaiglate või vanglate ehitamine ja ülalpidamine ühiskonda olulisel määral koormanud. Selle asemel tõugati vaimuhaiged ja kurjategijad rituaalsel moel ühiskonnast välja ja rakendati põllutöödele.

Kuidas on võimalik, et niivõrd lokaalselt Haiitis kasutatud zombirituaal on kogunud säärase laialdase ülemaailmse tuntuse? Ma arvan, et surma piiri ja teispoolsuse ületamine on kultuuriliselt äärmiselt võimast tähendusjõudu omav. Ka on tegemist äärmiselt unikaalse ühiskondliku korra ja distsipliini hoidmise viisiga.

Huvitaval kombel keskendutakse enamasti üksikutele detailidele, nagu zombide sinised huuled, klaasistunud pilk või tahte allutamine zombie omanikule, kui laiemale ühiskondlik-sotsiaalsele funktsioonile.

Humanismi valguses on ehk vaidlusteemadeks, kas zombidel on inimõigused ning kas neid tuleks kaitsta. Siiski on mõnedes riikides olnud arutluse all kurjategijate keemilise mõjustamise kasutuselevõtmine. USA’s on arutatud näiteks seksuaalpervertidele kohaldatavat kohustuslikku keemilist ravikuuri, mis transformeeriks nende tunge ühiskondlikele üldlevinud väärtushinnagutele vastavaks.

Kas zombikuvand jääb ka tulevikus sama elujõuliselt tuntuks kui täna? Ehk oli üheks zombide tuntuks muutumise asjaoluks fakt, et Haiiti valitsus eitas kuni viimaste aastakümneteni zombikultuuri olemasolu äärmise kategoorilisusega. Nähtuse uurimist takistati teadlikult ja seepärast oli maailma kultuurivaramus käibel rohkem müstifitseeritud kuvandeid kui tegelikkust pisut adekvaatsemalt kajastavaid teaduslikke seletusi. Ei tea kas muutuse taga on professionaalsete muljemeistrite või turismikonsultantide nõuanded aga Haiiti valitsus kuulutas 2003. aastal voodoo ametlikult rahvuslikuks usuks. Minu julge ennustus on, et sellele järgneb zombiparkide ja zombiturismifarmide massiline avamine. Haiiti valitsus loobub eitamispoliitikast ja see väike saareriik asub end ametlikult positsioneerima maailma silmapaistvama zombiriigina.

Jean-Pierre valgustas Haiitil praktiseeritavaid rahvameditsiini-võtteid, Zombid — müüt või tegelikkus?
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Reisikirjad
egne: Seiklused Krimmis, Meie reis sai alguse 6.septembri varahommikul, mil startisime Tartust Poola poo.. (1) [16230] Sisupuu sitemap
ake: Viimane suvepäev Saksamaal, Niisiis käes ongi minu viimane päev siin. See j6udis mulle kohale päevi.. [4080]
ake: Hamburg, Ma pole j6udnud siia pikemat aega kirjutada, juhtunud on päris palju, et ma teen liiga lüh.. (2) [15496]
ake: Viimased päevad Stralsundis, Paraku on see 15-s august lähenemas ning ma pean siit linnast lahkuma... (2) [15134]
ake: Veel 7 päeva, Noniii. Nüüdseks on siis jäänud 7 päeva siit lahkumiseni, mis aga ei tähenda, et ma s.. [3959]
ake: 01.08 Autos6it, grill, vein, Rasvav6ileiva söömisest on juba palju aega möödas ning mul tekkis isu.. [4072]
ake: 29.07 Mu armas elu, Nüüdseks ma v6in täiesti kindlalt öelda, et ma naudin oma praegust olukorda ja.. [4145]
ake: 25.07 Areng, Nüüdseks siis olen juba sisse elanud ja harjunud nii m6negi asjaga. Nt k6ik sakslased.. (3) [16247]
ake: 17.07 Toit,   Alustan sellesma kirjatüki kirjutamist nüüdseks siis juba neljandat korda. Kirju.. [3926]
ake: 21.08. Taani viimane päev, Niisiis. Olen oma paar viimast päeva veetnud Taanis, kuskil saarel asuva.. [3912]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [99] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: .. [128] Korraliku kodulehe tegemine
Erki: .. [110] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Laupäev, 16. jaan. 2021., kell 22:04 - parim aeg päevast
või tee uus
[6014] Reisikiri
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0326s